Aandeelhouders

81% van de aandelen in het kapitaal van de NWB Bank worden gehouden door waterschappen, 17% door de Staat en 2% door provincies. Uitsluitend de Staat der Nederlanden en andere publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen aandeelhouder zijn. Hieronder is de lijst van aandeelhouders per 1 januari 2019 te raadplegen.

Op 18 april 2019 vond de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders plaats. De agenda van de algemene vergadering is hieronder te raadplegen.

NWB Portal

Via NWB Portal kunnen klanten op elk moment hun leningportefeuille en actuele markttarieven inzien. Klik hieronder om in te loggen.