Basisrentelening

De coupon van deze lening bestaat uit twee componenten: de basisrente en de kredietopslag. De basisrente staat vast voor de looptijd van de leningsovereenkomst. De looptijd van de kredietopslag is korter dan de looptijd van de basisrente. In de huidige markt nemen de kredietopslagen toe naarmate de looptijd langer wordt.

Hierdoor is het aantrekkelijk om te opteren voor een kortere looptijd van de kredietopslag. Op het einde van de fixatieperiode van de kredietopslag is er sprake van een herziening en moet in overleg tussen de NWB Bank en geldnemer voor een volgende periode de kredietopslag worden vastgelegd. Deze looptijd kan afwijken van de resterende looptijd van de basisrente. De hoogte van de kredietopslag is afhankelijk van de dan geldende markt. Indien geldnemer besluit om de lening niet voort te zetten dient de marktwaarde van de basisrente-afspraak afgewikkeld te worden.

Overzicht Financiële Markten

De NWB Bank houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de financiële markt. Voor de actuele tarieven klikt u op onderstaande button.