Directie

De directie van de NWB Bank bestaat thans uit de volgende twee directieleden:
Lidwin van Velden, voorzitter
Frenk van der Vliet

Een directielid wordt op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een periode van vier jaren. Herbenoeming kan telkens voor een periode van vier jaren plaatsvinden.

Onderstaande "Managing Board Charter" is voor de directie opgesteld en goedgekeurd door de raad van commissarissen.

Overzicht Financiële Markten

De NWB Bank houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de financiële markt. Voor de actuele tarieven klikt u op onderstaande button.