Directie

De directie van de NWB Bank bestaat uit de volgende personen:
Lidwin van Velden, voorzitter van de directie / Chief Executive Officer
Melchior de Bruijne, lid van de directie / Chief Financial Officer
Frenk van der Vliet, lid van de de directie / Chief Commercial Officer
Ard van Eijl, lid van de directie / Chief Risk Officer (niet-statutair)

Een statutair directielid wordt op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een periode van vier jaren. Herbenoeming kan telkens voor een periode van vier jaren plaatsvinden.

Onderstaande "Executive Committee Charter" is voor de directie opgesteld en goedgekeurd door de raad van commissarissen.

NWB Portal

Via NWB Portal kunnen klanten op elk moment hun leningportefeuille en actuele markttarieven inzien. Klik hieronder om in te loggen.