Watersnoodramp leidt tot definitieve oprichting

In de vroege jaren ’50 verleende de Unie van Waterschapsbonden (de Unie) kort- en langlopende geldleningen aan de waterschappen om te voorzien in hun toenemende financieringsbehoeften. De Unie was echter onvoldoende ingericht voor haar groeiende nieuwe bancaire taak. Het bestuur van de Unie nam daarom in zijn vergadering van 19 december 1952 een beginselbesluit tot oprichting van een waterschapsbank.

De oprichters wilden zich toeleggen op risicoloze kapitaalverstrekking aan waterschappen, en eventueel aan andere publiekrechtelijke en semipubliekrechtelijke organisaties. Winstbejag was niet het doel. De bank (in oprichting) wilde de waterschappen tegen zo gunstig mogelijke tarieven bedienen.

In februari 1953 werd Nederland opgeschrikt door de watersnoodramp. Deze gebeurtenis was voor het bestuur van de Unie de directe aanleiding om op 17 juli 1953 definitief te besluiten tot de oprichting van een waterschapsbank. De strijd tegen het water moest worden gewonnen en waterschappen konden alle steun gebruiken. Op 5 mei 1954 is bij notariële akte de NWB Bank opgericht als naamloze vennootschap door destijds 143 waterschappen.

De statutaire naam is Nederlandse Waterschapsbank N.V.; NWB Bank is sinds 2009 de handelsnaam.

NWB Portal

Via NWB Portal kunnen klanten op elk moment hun leningportefeuille en actuele markttarieven inzien. Klik hieronder om in te loggen.