Participatiecertificaat

In 2017 heeft de NWB Bank een participatiecertificaat afgenomen zoals bepaald in artikel 12.6 van de CAO Banken 2017-2019 (Participatiewet), die in 2015 in werking is getreden. De Participatiewet is bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking (met name jonggehandicapten) aan een baan te helpen.

De NWB Bank vindt het van belang om een bijdrage te leveren aan Social Return. Dit doet de bank door o.a. samen te werken met organisaties die mensen met een beperking aan het werk helpen en begeleiden in het arbeidsparticipatieproces. Om de bijdrage aan Social Return te vergroten heeft de bank besloten om jaarlijks een participatiecertificaat ter waarde van EUR 3.500,- af te nemen. Op deze manier levert de NWB Bank een structurele bijdrage aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om een duurzame werkplek te vinden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast een sterke financiële positie en een efficiënte bedrijfsvoering hecht de NWB Bank veel waarde aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs