GRI Tabel

De NWB Bank rapporteert op een transparante manier over haar activiteiten. Waar dit het specifieke duurzaamheidsbeleid betreft, hanteert de bank de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Het GRI verslaggevingraamwerk is een algemeen aanvaarde verslaggevingsrichtlijn over de economische, milieu gerelateerde en sociale prestaties van een organisatie. De NWB Bank heeft voor het GRI gekozen, omdat deze een goede internationale vergelijkingsmogelijkheid nastreeft met andere instellingen en ook andere banken en staatsdeelnemingen in Nederland dit raamwerk hanteren.

Onderstaande GRI-tabel van de NWB Bank is gebaseerd op de ‘standards’ van
het GRI voor 2018. Het raamwerk is te vinden op GRI website (www.globalreporting.org). Het GRI-rapportageniveau komt voor de NWB Bank uit op ‘core’. Voor het mensenrechtenbeleid van de bank is er een aparte bijlage.

Overzicht Financiële Markten

De NWB Bank houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de financiële markt. Voor de actuele tarieven klikt u op onderstaande button.