GRI Tabel

Het GRI verslaggevingraamwerk is een algemeen aanvaarde verslaggevingsrichtlijn over de economische, milieu gerelateerde en sociale prestaties van een organisatie. Dit raamwerk is te vinden op de GRI website (www.globalreporting.org). De NWB Bank wil haar duurzaamheidverslaglegging conform het GRI raamwerk
opstellen.

In het jaarverslag 2017 rapporteert de NWB Bank op basis van G4 richtlijnen. Door EY is voor de NWB Bank een Assurance rapport afgegeven bij het MVO hoofdstuk. In onderstaand document wordt een overzicht gegeven van de ‘standard disclosures’ en ‘specific disclosures’ (materiële onderwerpen, indicatoren, management approach) behorende bij het “in accordance” core niveau van G4. In deze tabel staat tevens een GRI index met verwijzingen naar het jaarverslag 2017.

Overzicht Financiële Markten

De NWB Bank houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de financiële markt. Voor de actuele tarieven klikt u op onderstaande button.