Herstructurering bestaande lening

Naast het aantrekken van nieuwe financiering, is het ook mogelijk om een bestaande lening te herstructureren. Dit kan bijvoorbeeld gewenst zijn doordat leningportefeuilles samengevoegd zijn bij een fusie. Doel hierbij is om het patroon van aflossings- en renteverplichtingen beter aan te laten sluiten op de kasstromen van de organisatie. Bijkomend voordeel is de administratieve verlichting. Het idee hierbij is om de verplichtingen van de bestaande lening ineens af te kopen en de koopsom te herfinancieren met nieuwe lening(en). Een agio op de bestaande lening (dat wil zeggen een koers hoger dan 100%) wordt in principe verwerkt in de coupon en/of hoofdsom van nieuwe lening(en).

NWB Portal

Via NWB Portal kunnen klanten op elk moment hun leningportefeuille en actuele markttarieven inzien. Klik hieronder om in te loggen.