Bank van en voor de overheid

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) is een vooraanstaande financiële dienstverlener. We bieden korte en lange financieringen aan, tegen gunstige voorwaarden en exact op maat. De NWB Bank richt zich exclusief op de Nederlandse publieke sector met de financiering van decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies), instellingen onder garantie van (decentrale) overheden en Publiek-Private-Samenwerking ("PPS"). Maatschappelijke relevantie, hoge kwaliteit, een sterke financiële positie en integriteit zijn de hoekstenen van ons beleid.

Rentecalculator

Maak gebruik van onze handige rentecalculator.

MVO

Naast een sterke financiële positie en een efficiënte bedrijfsvoering hecht de NWB Bank veel waarde aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. De NWB Bank wil bijdragen aan een stabiele en robuuste financiële sector die op zijn beurt bijdraagt aan een economie die de mens dient en daarbij het leefmilieu zo min mogelijk belast.

Jaarverslag 2013

Het jaarverslag over 2013 is digitaal beschikbaar via de speciale website.

  • 60 jaar. Hard gegaan.

  • 60 jaar. Hard gegaan.

  • 60 jaar. Hard gegaan.

  • 60 jaar. Hard gegaan.

Overzicht Financiële Markten | 17

De NWB Bank houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de financiële markt. Download onderstaand het Overzicht Financiële Markten van deze week.