Bank van en voor de overheid

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) is een vooraanstaande financiële dienstverlener. We bieden korte en lange financieringen aan, tegen gunstige voorwaarden en exact op maat. De NWB Bank richt zich exclusief op de Nederlandse publieke sector met de financiering van decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies), instellingen onder garantie van (decentrale) overheden en Publiek-Private-Samenwerking ("PPS"). Maatschappelijke relevantie, hoge kwaliteit, een sterke financiële positie en integriteit zijn de hoekstenen van ons beleid.

Rentecalculator

Maak gebruik van onze handige rentecalculator.

MVO

Naast een sterke financiële positie en een efficiënte bedrijfsvoering hecht de NWB Bank veel waarde aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. De NWB Bank wil bijdragen aan een stabiele en robuuste financiële sector die op zijn beurt bijdraagt aan een economie die de mens dient en daarbij het leefmilieu zo min mogelijk belast.

Jaarverslag 2012

Het jaarverslag over 2012 is digitaal beschikbaar via de speciale website.

Interviews

De sociale volkshuisvesting in Nederland wordt wereldwijd geroemd. Sinds enkele jaren verkeert de corporatiewereld in zwaar weer. De financieringsmogelijkheden zijn fors beperkt en bezuinigingsmaatregelen in het regeerakkoord raken de corporaties de komende jaren bovendien ongemeen hard. De vragen dringen zich op: heeft het bestel gefaald en moet het anders? Lees de spraakmakende interviews!

Overzicht Financiële Markten | 16

De NWB Bank houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de financiële markt. Download onderstaand het Overzicht Financiële Markten van deze week.