Investor Relations

De NWB Bank investeert optimaal in een goede relatie met haar klanten en aandeelhouders. Dat doen we onder meer door met onze Aaa/AAA -ratings tegen de laagst mogelijke prijzen altijd beschikbaar te zijn voor de financiële ondersteuning van onze klanten. Onze medewerkers hebben vanzelfsprekend een uitstekend inzicht in de financiële markten. Dit alles stelt de NWB Bank in staat om de financieringsbehoeften van haar klanten zo goed mogelijk te bundelen. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een optimaal resultaat dat past bij het karakter van de bank.

Kwaliteit kredieten

De klanten van de bank zijn voornamelijk lagere overheden en partijen die geld lenen onder de garantie van de Nederlandse overheid of een waarborgfonds. Gegeven de bijna risicovrije status van de klanten, die leningen met een solvabiliteit risicoweging van 0 hebben, is het kredietrisico van de bank zeer beperkt. Dat komt tot uitdrukking in de robuuste Tier 1 ratio (72,5% per ultimo 2017).

Aandeelhouders

De aandelen van de NWB Bank kunnen alleen in handen zijn van de Nederlandse Staat en andere publiekrechtelijke rechtspersonen.

Financiering

Voor haar financiering maakt de NWB Bank onder andere gebruik van een Medium Term Note (MTN)-programma voor het ophalen van lange financiering in de internationale kapitaalmarkten. De NWB Bank beschikt over de hoogste ratings (Aaa/AAA) van Moody’s en Standard & Poor’s, waardoor zij in staat is om tegen aantrekkelijke voorwaarden geld te lenen bij een grote, diverse groep internationale beleggers. Dit gebeurt grotendeels door uitgifte van schuldpapier onder emissieprogramma’s.

High Quality Liquid Assets (HQLA)

De Nederlandsche Bank N.V. ("DNB") heeft bevestigd dat de NWB Bank een promotional lender is in het licht van de liquidity coverage requirement onder de Capital Requirements Regulation (CRR). Dat betekent dat de door de bank uitgegeven obligaties kwalificeren als High Quality Liquid Assets Level 1.

Investor type

Instrument

Currency

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Portal

Via NWB Portal kunnen klanten op elk moment hun leningportefeuille en actuele markttarieven inzien. Klik hieronder om in te loggen.