Investor Relations

De NWB Bank investeert optimaal in een goede relatie met haar klanten en aandeelhouders. Dat doen we onder meer door met onze Aaa/AAA-ratings tegen de laagst mogelijke prijzen altijd beschikbaar te zijn voor de financiële ondersteuning van onze klanten. Onze medewerkers hebben vanzelfsprekend een uitstekend inzicht in de financiële markten. Dit alles stelt de NWB Bank in staat om de financieringsbehoeften van haar klanten zo goed mogelijk te bundelen. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een optimaal resultaat dat past bij het karakter van de bank.

Waterobligaties

De NWB Bank financiert de activiteiten van de Nederlandse waterschappen zoveel mogelijk met zogenoemde Waterobligaties (Green Bonds). Sinds 2014 heeft de bank op deze manier al ruim € 3,6 miljard aan duurzame funding opgehaald.

Financiering

Voor haar financiering maakt de NWB Bank onder andere gebruik van een Medium Term Note (MTN)-programma voor het ophalen van lange financiering in de internationale kapitaalmarkten.

Bank van en voor de overheid

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) is een vooraanstaande financiële dienstverlener. We bieden korte en lange financieringen aan, tegen gunstige voorwaarden en exact op maat. De NWB Bank richt zich exclusief op de Nederlandse publieke sector. Maatschappelijke relevantie, hoge kwaliteit, een sterke financiële positie en integriteit zijn de hoekstenen van ons beleid.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.