Klantgroepen

Onze klanten

De NWB Bank richt zich uitsluitend op de Nederlandse publieke sector. Wij verstrekken kredieten aan decentrale overheden, samenwerkingsverbanden van decentrale overheden en instellingen die in bezit zijn van een garantie van een decentrale overheid. Daarnaast financieren wij instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg en scholen als er sprake is van een borging van het waarborgfonds (WSW, WFZ en MBO). Tevens financieren wij academische ziekenhuizen, universiteiten en nutsbedrijven. In het kader van de energietransitie van Nederland, kunt u bij ons ook terecht voor duurzame projectfinanciering voor grootschalige projecten waar SDE+ subsidie aan is toegekend.

Wij onderscheiden de volgende klantgroepen:

 • Waterschappen;
 • Gemeenten;
 • Provincies;
 • Woningcorporaties;
 • Zorginstellingen;
 • Academische ziekenhuizen;
 • Scholen;
 • Nutsbedrijven;
 • Gemeenschappelijke Regelingen;
 • Instellingen met garantie van decentrale overheid.
 • Projectfinanciering (PPS en duurzame energie);

NWB Portal

Via NWB Portal kunnen klanten op elk moment hun leningportefeuille en actuele markttarieven inzien. Klik hieronder om in te loggen.