Kredietverlening

De NWB Bank concentreert zich op de kredietverlening aan de Nederlandse publieke sector. We bieden korte en lange financieringen aan, tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden en exact op maat.

Financiering op maat

Iedere organisatie heeft zijn eigen financieringsbehoefte. Om tot de juiste financiering te komen, biedt de NWB Bank haar klanten kredietverlening op maat. De mogelijkheden van de lening kunnen we afstemmen op de behoeften van de klant. U kunt hierbij denken aan de volgende variabelen:

  • Eén of meer stortingsmomenten;
  • Specifiek aflossingspatroon: fixe, lineair, annuïtair of een specifiek kasstroomschema;
  • Moment(en) van betaling rente en aflossing;
  • Vaste of variabele rente;
  • Lange, rentevaste looptijden mogelijk tot 40 jaar;
  • Looptijdkeuze kredietopslag.

Naast het aantrekken van nieuwe financiering, is het ook mogelijk om een bestaande lening te herstructureren. Dit kan bijvoorbeeld gewenst zijn wanneer leningportefeuilles zijn samengevoegd bij een fusie. De NWB Bank kan desgewenst ook bekijken of het de klant kan helpen bij het afbouwen van een bestaande derivatenportefeuille met andere banken. De NWB Bank verstrekt zelf geen separate derivaten.

Altijd beschikbaar tegen lage tarieven

De focus van de NWB Bank op de Nederlandse publieke sector zorgt ervoor dat kredieten een zeer gering kredietrisico kennen. Het feit dat uitsluitend Nederlandse overheden aandeelhouder van de bank kunnen zijn, versterkt ons solide profiel. De NWB Bank heeft dan ook een Aaa/AAA -rating die wordt afgegeven door de gezaghebbende beoordelaars Moody’s en Standard & Poor’s. Dit stelt ons in staat om te allen tijde op de internationale geld- en kapitaalmarkt goedkoop geld aan te trekken. Zo zijn we altijd beschikbaar voor de financiering van onze klanten en kunnen we hen rentevoordeel bieden.

Voor meer informatie over kredietverlening, aansluitende financiële onderwerpen, en het opvragen van tarieven kunt u contact opnemen met onze afdeling Public Finance. Als u het op prijs stelt, komen wij graag bij u langs om u uitgebreid te informeren.

Kerncijfers

Totale kredietportefeuille

Distributie kredietportefeuille

Marktaandeel

Overzicht Financiële Markten

De NWB Bank houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de financiële markt. Voor de actuele tarieven klikt u op onderstaande button.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast een sterke financiële positie en een efficiënte bedrijfsvoering hecht de NWB Bank veel waarde aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.