Melchior de Bruijne

Naam (geboortejaar)

Melchior de Bruijne (1974)

Eerste benoeming

2018 (bava 29-10-2018; benoeming per 1-12-2018)

Lopende termijn

tot 2022

Hoofdfunctie

Lid van de directie, CFO

Primaire aandachtsgebieden
Finance & control, back office, ict, fiscale zaken, business continuity management

Relevante nevenfuncties

-