Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Naast een sterke financiële positie en een efficiënte bedrijfsvoering hecht de NWB Bank veel waarde aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. De NWB Bank wil bijdragen aan een stabiele en robuuste financiële sector die op zijn beurt bijdraagt aan een economie die de mens dient en daarbij het leefmilieu zo min mogelijk belast. Daarom verstrekken we alleen leningen aan instellingen of activiteiten die de uitgangspunten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen naleven. Ketenverantwoordelijkheid vormt voor ons het uitgangspunt om de ambities op het gebied van duurzaamheid waar te kunnen maken. Bij de rapportage over het MVO beleid hanteert de bank de richtlijnen van het Global Reporting Initiative.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Portal

Via NWB Portal kunnen klanten op elk moment hun leningportefeuille en actuele markttarieven inzien. Klik hieronder om in te loggen.