MVO Projecten

De NWB Bank probeert haar klanten te stimuleren om te investeren in maatschappelijk verantwoorde projecten. De NWB Bank zelf kent op dit gebied de volgende externe initiatieven:

Week van het geld / Bank voor de klas

De bank sluit graag aan bij initiatieven georganiseerd door brancheorganisaties, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Jaarlijks organiseert de NVB tijdens de Week van het geld het project Bank voor de klas. In het kader van deze week heeft de NWB Bank opnieuw deelgenomen aan het Bank voor de klas-project. De NVB is partner van Wijzer in Geldzaken

Wijzer in geldzaken streeft ernaar kinderen op jonge leeftijd al financieel bewust te maken om zo een basis te leggen voor financiële zelfredzaamheid; jong geleerd is oud gedaan. Leren omgaan met geld wordt steeds belangrijker en ouders kunnen daarbij best hulp gebruiken. De invloed van reclame op bestedingen, de ontwikkeling waarbij de overheid steeds meer financiële beslissingen overlaat aan burgers en het huidige digitale tijdperk waarin betalingen steeds meer via ‘plastic geld’ verlopen, zorgen ervoor dat geldzaken ingewikkelder worden. Het is noodzakelijk om leerlingen daarop voor te bereiden. De NWB Bank onderstreept het belang hiervan en draagt daarom graag bij aan dit soort projecten. Ook dit jaar heeft een directielid deelgenomen aan de kick-off van de Week van het geld en deze heeft ook een gastles gegeven op een basisschool in Berkel en Rodenrijs. Centraal in de gastles staat de zgn. Cash Quiz, een klassikaal teamspel dat past bij de leeftijd en belevingswereld van kinderen en dat is afgestemd op de leerdoelen van het Nibud. Voor de totstandkoming van het project verstrekt de NWB Bank jaarlijks een sponsorbijdrage. Ook heeft de bank een projectmedewerker afgevaardigd die zitting heeft in de Bank voor de klas-werkgroep. Voor de NWB Bank was Bank voor de Klas 2018 een weergaloos succes door maar liefst een recordaantal gastlessen van 27 te verzorgen met in totaal 21 enthousiaste medewerkers. Dit smaakt naar meer in 2019!

Het NWB Fonds

Het NWB Fonds (www.nwbfonds.nl) is een langlopende vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen waarvoor de NWB Bank bewust heeft gekozen. Voor meer informatie over het NWB Fonds zie [www.nwbbank.com/nwbfonds].

Project ‘Vrijwilligerswerk (NL Doet 2018)’

Het Oranje Fonds organiseerde 9 en 10 maart 2018, samen met diverse organisaties in het land, haar jaarlijkse vrijwilligersactie NLdoet en zet hiermee vrijwilligerswerk op de kaart. Voor het derde jaar op rij heeft een aantal medewerkers van de NWB Bank zich aangemeld voor verschillende acties.

NLdoet actie 1: Vissen naar fietswrakken in één van de Leidse grachten
Vrijdag 9 maart 2018 van 10:00 tot 14:00 uur hebben zeven medewerkers van de NWB Bank vol passie magneten en werpankers in de Leidse grachten gegooid. De nieuwsgierigheid van deze medewerkers en omstanders naar wat dit keer boven water zou komen was groot. De vangst van deze dag was als volgt: een gevulde vuilnisbank, zes terrasstoelen, een aantal bouwhekken, een rolcontainer, een (lege) kassalade, plasticzakken en 35 fietsen. Deze actie was een initiatief van ‘Onder water in Leiden’ dat onderdeel is van ‘Aaf Verkade Adviseur Stadsgrachten’. Het mes sneed daarbij aan twee kanten: de kennis van het onderwaterleven is vergroot en de Leidse grachten zijn schoner geworden.

NLdoet actie 2: Bloemschikken met bewoners van Stichting Eykenburg
Een enthousiast team van drie bankmedewerkers heeft vrijdag 9 maart 2018 van 13.00 tot 16.30 uur bloemgeschikt met de bewoners van Stichting Eykenburg, een zorginstelling voor ouderen, in Den Haag. Deze medewerkers hebben prachtige kleurrijke paasstukjes met de bewoners gemaakt onder het genot van een hapje en een drankje. De bewoners hebben hier zichtbaar van genoten.

NLdoet actie 3: Producten verzamelen voor sociale winkel Schappelijk
Een medewerker van de NWB Bank heeft 9 maart 2018 van 15.00 tot 18.00 uur producten verzameld bij een supermarkt in Scheveningen voor Schappelijk. Schappelijk is een sociale winkel voor cliënten van de Voedselbank uitdeelpunt Scheveningen en bijstandsgerechtigden die in het stadsdeel Scheveningen wonen. Deze actie werd gecoördineerd door Vrijwilligerspunt Scheveningen, op initiatief van de Rotary Scheveningen. De opbrengst was dankzij de vrijgevige klanten en de enthousiaste bankmedewerker groot.

De zgn. medewerkerssponsoring

Bij deze vorm van sponsoring kan een bijdrage gevraagd worden in de vorm van geld en/of tijd voor een duurzaam project waaraan de medewerker structureel en aantoonbaar een bijdrage levert. Omdat de NWB Bank zeer betrokken is bij de activiteiten van haar klanten en de Nederlandse samenleving, steunt de bank sociale, culturele en milieuprojecten met een duidelijk waarneembare positieve impact voor de maatschappij. Dit doen we onder andere door een sponsorbijdrage te verstrekken in de vorm van geld en/of tijd, en door medewerkers aan te moedigen om zich als vrijwilliger in te zetten. Onlangs is vanuit de MVO-sponsoring-regeling voor medewerkers een bijdrage verstrekt aan een medewerker van de bank voor het burgerinitiatief Lansingerland waarvan de bankmedewerker een van de initiatiefnemers is. Hieronder een persoonlijke toelichting van de bankmedewerker:

“Onlangs heb ik een toezegging gehad voor een bijdrage uit het NWB CSR-medewerkers-sponsoringbudget. Sinds 2016 ben ik namelijk aangehaakt bij een groepje bewoners in Lansingerland (mijn woonplaats) om een duurzaamheidsplatform op te richten. In november vorig jaar is ons platform lansingerlandsamenduurzaam officieel van start gegaan en gelanceerd door onze wethouder Duurzaamheid.

Het platform is opgericht door 6 bewoners uit Lansingerland met als doel om alle mooie duurzame initiatieven die in onze gemeente plaats vinden een podium te geven en ze met elkaar te verbinden. Wij willen laten zien dat er heel veel gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Het gaat hier dus niet om een enkele druppel op een gloeiende plaat maar om een alsmaar groter wordende waterval van mooie ideeën, initiatieven, projecten, concrete acties en maatregelen. Uiteraard willen wij iedereen betrekken, want niet alleen onze gemeente is verantwoordelijk voor het verduurzamen van onze leefomgeving, maar ook het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de bewoners van Lansingerland zelf. Omdat duurzaamheid voor veel van ons een wat allesomvattende maar ook lege term kan zijn, maken wij het concreet door te focussen op 8 specifieke thema’s. Dit zijn Wonen en Energie, Afval en Recycling, Mobiliteit, Groen en Natuur, Water en Lucht, Onderwijs en Zorg, Delen en Ruilen en Voeding en Tuinbouw. De 3 B's van Lansingerland Samen Duurzaam staan voor Bewust, Betrokken, Beter.

Met de bijdrage uit het CSR-medewerkers-sponsoringbudget willen wij o.a. een flyer ontwikkelen waar bezoekers van de Groenzoom 'de Big Five' kunnen afvinken als ze deze gespot hebben. De Groenzoom is een relatief nieuw natuurgebied tussen Pijnacker en Berkel en Rodenrijs in. Om de bewoners van Lansingerland meer naar het natuurgebied te trekken en de bezoekers van de Groenzoom een leuke belevenis te geven is samen met beheerder Cor Noorman het idee van de flyer ontstaan. Wij hebben Cor Noorman gevraagd om de 'Big Five van de Groenzoom' samen te stellen met een aantal dieren die je gewoonlijk niet zo vaak ziet, zoals de zwarte ibis of een koereiger.

Verder wonen we verschillende soorten bijeenkomsten bij van de gemeente, politieke partijen enz. om ons gedachtegoed voor het voetlicht te brengen, schrijven we maandelijks een column in een lokale krant en worden we regelmatig uitgenodigd om mee te praten over een duurzame toekomst.”

Medewerkersexcursie

In 2015 is de bank gestart met het organiseren van excursies met het doel de betrokkenheid van de medewerkers te verhogen ten aanzien van het groene karakter van de bank. Hierbij worden duurzame projecten van stakeholders bezocht om kennis en bewustwording bij medewerkers te vergroten over hoe zij bijdragen aan een betere maatschappij. Het is de doelstelling om eenmaal per jaar een dergelijke excursie te organiseren. In 2018 staat voor het derde kwartaal een medewerkersexcursie gepland, waarvoor de voorbereidingen in volle gang zijn.

Ride for the Roses

De Ride for the Roses (www.ridefortheroses.nl) is een fietstocht in de strijd tegen kanker waaraan iedereen kan deelnemen. De deelnemers ontvangen aan de finish een roos. Op 3 september 2017 hebben 25 personen namens de NWB Bank deelgenomen aan deze fietstocht, waarvoor de bank een sponsorbijdrage heeft gedaan. Deze editie van Ride for the Roses werd gehouden in de gemeente Lansingerland, met vertrekpunt Bergschenhoek. Er is deelgenomen aan de trajecten: 25 km, 50 km en 100 km.

Sponsoring

Naast de Waterinnovatieprijs [www.waterinnovatieprijs.nl] sponsort de bank projecten op het gebied van financiële educatie, water, kunst, cultureel erfgoed en geschiedkunde.

In 2017 heeft de NWB Bank onder meer de volgende projecten gesponsord:

- Financiële educatie: project Week van het geld/Bank voor de klas (www.bankvoordeklas.nl).

- Water: er is een financiële bijdrage verstrekt voor publicatie van de boeken: ‘Tussen Stoom en Stroom’ van de Nederlandse Gemalen Stichting, Rosmalen [www.gemalen.nl]. ‘Polderen of niet? Participatie in het bestuur van de waterschappen Bunschoten en Mastenbroek vóór 1800’ van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis [www.waterstaatsgeschiedenis.nl].

- Cultureel erfgoed: de NWB Bank heeft een financiële bijdrage geleverd aan de restauratie, renovatie en herinrichting van Stichting Haarlemmermeer Museum De Cruquis [www.haarlemmermeermuseum.nl].

- Geschiedkunde: voor de tentoonstelling ‘Ooggetuigen van de Watersnoodramp’ in Battenoord (Goeree-Overflakkee) heeft de NWB Bank een bedrag ter beschikking gesteld.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast een sterke financiële positie en een efficiënte bedrijfsvoering hecht de NWB Bank veel waarde aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

Overzicht Financiële Markten

De NWB Bank houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de financiële markt. Voor de actuele tarieven klikt u op onderstaande button.