Filter op:

S&P verlaagt rating in navolging van Nederlandse Staat

Den Haag, 3 december 2013

Op 29 november 2013 heeft Standard & Poor’s (“S&P”) de long-term rating van de Nederlandse Staat verlaagd van AAA naar AA+. In navolging daarvan heeft S&P 2 december 2013 de long-term rating van de NWB Bank als Government Related Entity (“GRE”) gelijk getrokken en heeft zij de A-1+ short-term rating bevestigd. Het vooruitzicht is stabiel.

Halfjaarcijfers 2013

NWB Bank eerste halfjaar 2013:

  • Nieuwe kredietverlening € 1,7 miljard
  • Nettowinst € 21,6 miljoen
  • NWB Bank start met financiering van Publiek Private Samenwerkingsverbanden (PPS)

EUR 1.000.000.000 7 jaars-benchmark emissie

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) heeft besloten tot uitgifte van een 7 jaars-obligatielening ter grootte van EUR 1.000.000.000. De leadmanagers zijn Barclays, BNP Paribas en RBC Capital Markets. De NWB Bank is een publieke sector bank met AAA/Aaa rating.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013

In de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) gehouden op 25 april 2013 in Den Haag hebben de aandeelhouders de jaarrekening 2012 vastgesteld.

Emissie USD 1.000.000.000 benchmark

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) heeft een 3 jaars-benchmark obligatielening met 144A/Reg S format ter grootte van USD 1.000.000.000 uitgegeven. De NWB Bank is een publieke sector bank met AAA/Aaa rating.

Resultaten 2012

NWB Bank in 2012:

  • Volume nieuwe kredietverlening € 5,7 miljard
  • Nettowinst € 40 miljoen
  • Sterke vermogenspositie; BIS Solvency ratio 111%

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.