Prof. dr. A.F.P. Bakker gekozen tot voorzitter raad van commissarissen

De raad van commissarissen van de NWB Bank heeft prof. dr. A.F.P. Bakker gekozen tot nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen met ingang van 23 april 2014. Op deze datum zal de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders plaatsvinden waarin de huidige voorzitter van de raad van commissarissen prof. dr. R.G.C. van den Brink zal aftreden wegens het bereiken van de maximale termijn. De heer Bakker (1950) is lid van de raad van commissarissen en lid van de audit- en risicocommissie sinds 1 januari 2012. Instemming van DNB voor het voorzitterschap van de heer Bakker is verkregen.

De heer Bakker is hoogleraar Monetaire en Bancaire vraagstukken aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarnaast is hij onder meer bestuurder van het pensioenfonds Zorg en Welzijn en voorzitter van de Colleges Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De heer Bakker heeft een lange carrière op diverse posities bij DNB doorlopen, laatstelijk als directeur Financiële Markten tot 2006. Van 2007 tot 2011 was hij bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds te Washington. Tevens is de heer Bakker van 1994 tot 2006 Kroonlid van de Sociaal Economische Raad geweest.

Door de beschikking over de juiste ervaring, kennis en vaardigheden is de raad van commissarissen van mening dat de heer Bakker het voorzitterschap van de raad met succes zal kunnen vervullen.

Den Haag, 9 januari 2014

De directie

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door zijn solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.