Uitgifte eerste Green Bond (Waterobligatie) ter grootte van EUR 500.000.000

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) heeft vandaag een zeer succesvolle 5 jaars-benchmark Waterobligatie uitgegeven ter grootte van EUR 500.000.000. De uitgifte van deze eerste Waterobligatie onderstreept de rol van de NWB Bank als een robuuste en duurzame financiële partner voor de Nederlandse publieke sector.

De NWB Bank is een publieke sector bank met Aaa/AA+ ratings die financieringen verstrekt die door haar klanten en werkterrein een inherent maatschappelijk en duurzaam karakter hebben.

Door middel van de uitgifte van de Waterobligatie vandaag blijft de NWB Bank nieuwe investeerders aantrekken en vergroot het het marktbereik voor Green Bonds. In aanvulling op de traditionele investeringsafwegingen zoals investeringsveiligheid en op risico afgestemde opbrengsten, is 69% van de obligaties door investeerders gekocht vanwege hun interesse om klimaatvriendelijke projecten te steunen binnen hun investeringsmandaat.

Opbrengsten van de Waterobligaties zullen worden toegewezen aan een rekening bij de NWB Bank bestemd voor financieringen aan de Nederlandse waterschappen. De waterschappen, met tezamen zo’n 11.000 werknemers, zijn verantwoordelijk voor overstromingspreventie, waterbeheer en waterkwaliteit. De aanpassing aan klimaatverandering is een geïntegreerd onderdeel van hun taken. Een groot deel van de toekomstige investeringen in overstromings- en waterbeheer zal worden uitgevoerd onder de noemer van het “Deltaprogramma”, een plan dat is opgezet door de Nederlandse regering om ervoor te zorgen dat de Nederlandse overstromingspreventie- en waterbeheerprogramma’s aansluiten op de verwachte klimaatverandering in de komende decennia. Hierbij zal rekening worden gehouden met zowel patronen van hevigere neerslag als met langere periodes van droogte.

Projecten die gefinancierd worden door de waterschappen zullen in lijn zijn met het mandaat dat is toegekend aan en beheerd wordt door de waterschappen zoals bepaald in de Waterschapswet. In overeenstemming met de Waterschapswet zullen de opbrengsten worden aangewend voor de financiering van hiervoor in aanmerking komende projecten die gericht zijn op (a) de matiging van klimaatverandering, zijnde het beheer van de waterwegen, (b) aanpassing aan klimaatverandering, inhoudende investeringen in klimaat-weerbarstige groei (overstromingspreventie, overige overstromingsafweringen en pompstations), of (c) biodiversiteitsprojecten die zijn gerelateerd aan biodiversiteitsprojecten die aan water zijn verbonden in plaats van rechtstreeks aan het klimaat (i.e. het zuiveren en baggeren van de waterbodem, het vervoeren en zuiveren van afvalwater en het afvoeren van rioolslib).

De 5-jaars EUR 500 miljoen “no-grow” transactie werd op donderdagochtend 26 juni 2014 aangekondigd met een initiële richtprijs van midswaps plus 10 basispunten en creëerde snel sterke vraag van voornamelijk Europese SRI (“Socially Responsible Investments”) investeerders. Na een snel book building proces sloot het zwaar overschreven orderboek na 2 uur op EUR 1,8 miljard door 83 investeerders. De transactie werd om 14.15 uur geprijsd in lijn met de secundaire markt Eurocurve van de NWB Bank op midswaps plus 8 basispunten en werd primair toegewezen aan toegewijde SRI instellingen en belangrijke investeerders.

HSBC, Rabobank and SEB zijn de joint lead managers. De Waterobligatie die wordt uitgegeven onder het EUR 60,000,000,000 Debt Issuance Program, zal in zijn geheel worden afgelost op 3 juli 2019. Storting zal plaatsvinden op 3 juli 2014.

De couponrente bedraagt 0,625% en de re-offer price is 99,428%. Notering zal worden aangevraagd aan de Luxembourg Stock Exchange.

Distributie

De distributie naar investeerder type en geografie was als volgt: 51% van de Waterobligaties werden geplaatst bij asset managers en verzekeraars, 30% bij centrale banken en officiële instellingen, 16% bij banken en 3% bij overige investeerders. In geografische termen werd 26% geplaatst in de Benelux, 19% in Duitsland en Oostenrijk, 13% in Frankrijk, 15% in Azië, 11% in Scandinavië, 7% in overig Europa, 6% in Zwitserland en 3% in de rest van de wereld.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag, www.nwbbank.com. Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.