Eerste USD 1 miljard Waterobligatie

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (de “NWB Bank”) heeft een zeer succesvolle 10 jaars-benchmark Waterobligatie uitgegeven ter grootte van USD 1.000.000.000. Deze succesvolle transactie markeert NWB Bank’s eerste Green Bond in USD na uitgifte van twee eerdere EUR Green Bonds: EUR 1 miljard 10-jaars in 2015 en EUR 500 miljoen 5-jaars in 2014. Het is tevens de banks eerste USD benchmark uitgifte dit jaar.

Deze nieuwe Green Bond benchmark uitgifte onderstreept opnieuw de rol van de NWB Bank als een robuuste en duurzame financiële partner voor de Nederlandse publieke sector. De NWB Bank is een publieke sector (promotional) bank met Aaa/AAA ratings die financieringen verstrekt die door haar klanten en werkterrein een inherent maatschappelijk en duurzaam karakter hebben.

Met deze USD uitgifte blijft de NWB Bank investeerders aantrekken en het marktbereik voor Green Bonds vergroten. 70% van de obligaties is gekocht door investeerders vanwege hun interesse in het ondersteunen van klimaatvriendelijke projecten binnen hun investeringsmandaat. “Dit is onze derde Waterobligatie en de eerste in US dollars. Wederom zeer succesvol en tevens onze eerste USD 10-jaars benchmark. De grote bijdrage van de waterschappen als het gaat om projecten op het gebied van aanpassing aan en mitigatie van klimaatverandering en biodiversiteit is essentieel voor het succes van onze Waterobligaties. We zijn voornemens ieder jaar tenminste een Waterobligatie uit te brengen”, aldus Tom Meuwissen, general manager treasury bij de NWB Bank.

Opbrengsten van de Waterobligaties zullen worden ontvangen op een toegewezen rekening bij de NWB Bank bestemd voor financieringen aan de Nederlandse waterschappen. De waterschappen, met tezamen zo’n 11.000 werknemers, zijn verantwoordelijk voor overstromingspreventie, waterbeheer en waterkwaliteit. De aanpassing aan klimaatverandering is een geïntegreerd onderdeel van hun taken. Een groot deel van de toekomstige investeringen in overstromings- en waterbeheer zal worden uitgevoerd onder de noemer van het “Deltaprogramma”, een plan dat is opgezet door de Nederlandse regering om ervoor te zorgen dat de Nederlandse overstromingspreventie- en waterbeheerprogramma’s aansluiten op de verwachte klimaatverandering in de komende decennia. Hierbij zal rekening worden gehouden met zowel patronen van hevigere neerslag als met langere periodes van droogte.

Projecten die gefinancierd worden door de waterschappen zullen in lijn zijn met het mandaat dat is toegekend aan en beheerd wordt door de waterschappen zoals bepaald in de Waterschapswet. In overeenstemming met de Waterschapswet zullen de opbrengsten worden aangewend voor de financiering van hiervoor in aanmerking komende projecten die gericht zijn op (a) de matiging van klimaatverandering, zijnde het beheer van de waterwegen, (b) aanpassing aan klimaatverandering, inhoudende investeringen in klimaat-weerbarstige groei (overstromingspreventie, overige overstromingsafweringen en pompstations), of (c) biodiversiteitsprojecten die zijn gerelateerd aan biodiversiteitsprojecten die aan water zijn verbonden in plaats van rechtstreeks aan het klimaat (i.e. het zuiveren en baggeren van de waterbodem, het vervoeren en zuiveren van afvalwater en het afvoeren van rioolslib).

De 10-jaars USD 1 miljard benchmark transactie werd op donderdagochtend 17 maart 2016 aangekondigd om aldus investeerders uit Azië vooraf in kennis te stellen van de aankomende transactie de volgende dag. De initiële richtprijs was midswaps plus mid 70s basispunten met de bedoeling USD benchmark omvang te bereiken. De transactie creëerde snel sterke vraag van voornamelijk Green Bond investeerders in Azië, Europa en Amerika. De volgende dag om 8 uur London tijd werd het orderboek officieel geopend met een prijs van midswaps plus 73 basispunten en indicaties van interesse groter dan USD 850 miljoen. Na twee uur book building groeide het orderboek snel tot boven USD 1.5 miljard door interesse uit Azië waarop het prijsniveau naar midswaps plus 71 basispunten werd gebracht. Het orderboek werd kort na opening van de US gesloten met een vraag van boven USD 1,7 miljard van meer dan 50 investeerders. De transactie werd op vrijdag 18 maart om 15 uur geprijsd op midswaps plus mid 71 basispunten en werd primair toegewezen aan toegewijde groene investeerders en andere belangrijke investeerders, zoals Mitsui Sumitomo Aioi Life Insurance Company, Fukoku Mutual Life Insurance Company, AP2, AP4, CalSTRS en TIAA Asset Management.

Bank of America Merrill Lynch, Daiwa Capital Markets, Deutsche Bank en SEB waren de joint lead managers. De Waterobligatie die wordt uitgegeven onder het EUR 60,000,000,000 Debt Issuance Program, zal in zijn geheel worden afgelost op 24 maart 2026. Storting zal plaatsvinden op 24 maart 2016.

De couponrente bedraagt 2,375% halfjaarlijks en de re-offer price is 99,726%. Notering is aangevraagd aan de Luxembourg Stock Exchange.

Distributie
De distributie naar investeerder type en geografie was als volgt: 56% van de Waterobligaties werd geplaatst bij fund managers en verzekeraars, 24% bij centrale banken en officiële instellingen en 20% bij banken. In geografische termen werd 62% geplaatst in Japan, 22% in de EMEA, 13% in de Verenigde Staten en 3% in Azië.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag, www.nwbbank.com. Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.