EUR 1 miljard 7jr benchmark obligatie-uitgifte

De NWB Bank heeft besloten tot uitgifte van een 7 jaars-benchmark obligatielening in Reg S format ter grootte van EUR 1.000.000.000. De lead managers zijn HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley en Nomura. De NWB Bank is een national promotional bank met AAA(st)/Aaa(st) ratings.

Deze lening, die wordt uitgegeven onder het € 60,000,000,000 Debt Issuance Program van de NWB Bank, zal in zijn geheel worden afgelost op 16 november 2026. Storting zal plaatsvinden op 14 november 2019. De jaarlijkse couponrente bedraagt 0% en de re-offer price is 100,675%. Notering van de obligaties zal worden aangevraagd aan de Luxembourg Stock Exchange.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.