NWB Bank financiert uitbreiding Watersnoodmuseum

Het Watersnoodmuseum in Zeeland heeft een lening van € 1,2 miljoen gekregen van de NWB Bank. Met de lening kan het museum een naastgelegen pand kopen waarin een deel van het Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953 zal worden gehuisvest. Ook zal het huidige onderkomen van het museum worden verduurzaamd met zonnepanelen en warmtepompen. De gemeente Schouwen-Duiveland staat garant voor de financiering die een looptijd heeft van 40 jaar.

“Het Watersnoodmuseum is zeer verheugd dat de Nederlandse Waterschapsbank met een passende lening de uitbreidingsplannen van het museum heeft mogelijk gemaakt. Het financieringstraject verliep soepel, snel en plezierig. De bank en het museum zijn allebei opgericht naar aanleiding van de Watersnoodramp in 1953 en dat maakt deze samenwerking zo bijzonder“, aldus Siemco Louwerse, directeur van het Watersnoodmuseum.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast een sterke financiële positie en een efficiënte bedrijfsvoering hecht de NWB Bank veel waarde aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.