Relatiedagen NWB Bank

De NWB Bank organiseert jaarlijks, voor al haar klantgroepen, verschillende relatiedagen waarbij actuele onderwerpen worden besproken. Hiermee probeert de NWB Bank een extra invulling te geven aan haar rol als publieke sectorbank.

De eerstvolgende relatiedagen zijn op:

dinsdag 2 februari 2016 in Utrecht
donderdag 4 februari 2016 in Eindhoven

U kunt zich (kosteloos) aanmelden voor deze dag door een email te sturen naar pf@nwbbank.com met vermelding van de datum en locatie. Het is uiteraard ook mogelijk één of meerdere collega’s aan te melden.

Voor het programma of meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Public Finance op het telefoonnummer 070-4166273.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast een sterke financiële positie en een efficiënte bedrijfsvoering hecht de NWB Bank veel waarde aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.