Kapitaaleis NWB Bank door ECB vastgesteld op minimaal 7%

Onlangs heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de minimale vereiste Common Equity Tier 1 ratio (CET 1 ratio) voor de NWB Bank vastgesteld op 7%.

Dit is de uitkomst van het jaarlijkse Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Deze minimale kapitaalseis van 7% omvat het wettelijke minimum van 4,5%, een algemene kapitaalsbuffer (capital conservation buffer) van 1,25% en een bankspecifieke pillar 2 requirement van 1,25%.

De werkelijke kapitaalsratio van de NWB Bank ligt ruimschoots boven het wettelijk vereiste minimum. Per 30 juni bedroeg de CET 1 ratio van NWB Bank 49,2%

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.