NWB Bank lanceert 7-jaars € 1,5 miljard en 15-jaars € 500 miljoen inaugurele Affordable Housing Bond

NWB Bank heeft met groot succes een 7 jaars-benchmark Affordable Housing Bond (Housing Bond, sociale obligatie) ter grootte van € 1,5 miljard en een 15 jaars-benchmark Housing Bond ter grootte van € 500 miljoen uitgegeven in overeenstemming met het Affordable Housing Bond Framework van de bank. De opbrengsten van de Housing Bonds worden gebruikt om sociale woningbouwcorporaties te financieren. Deze dubbele tranche is NWB Banks eerste Housing Bond. Met deze uitgiftes blijft NWB Bank internationale investeerders aantrekken en betreedt zij de markt voor sociale obligaties.

Deze nieuwe Housing Bonds onderstrepen opnieuw de rol van NWB Bank als een robuuste en duurzame financiële partner voor de Nederlandse publieke sector. NWB Bank is een national promotional bank met AAA/Aaa ratings, die financieringen verstrekt die door haar klanten en werkterrein een inherent maatschappelijk en duurzaam karakter hebben.

“We zijn erg blij met het prachtige resultaat van onze eerste Housing Bond. Het blijkt een excellente manier te zijn de sociale impact van de sociale woningbouwsector in Nederland onder de aandacht te brengen en het geeft investeerders de mogelijkheid te investeren in obligaties met een dergelijke sociale impact. Na onze succesvolle Green Bonds heeft de introductie van deze Social Bond aangetoond dat er toegevoegde waarde zit in het uitgeven van obligaties met een milieu, sociale of governance waarde. Zonder dat zou het resultaat van deze duale transactie niet zo succesvol zijn geweest”, aldus Tom Meuwissen, general manager treasury bij NWB Bank.

Nederland kent een succesvolle sociale integratie door een gevestigde infrastructuur van voldoende beschikbaarheid van passende woonruimtes voor verschillende inkomensgroepen, die ook voorzien in kwalitatief hoogwaardige beschikbare woonruimte voor lagere inkomensgroepen. NWB Bank is een belangrijke financier van de Nederlandse sociale woningbouwcorporaties. De bank geeft de Housing Bonds uit ten behoeve van de financiering van de sociale woningbouw met de ambitie de aandacht te vergroten voor het Nederlandse sociale woningbouwstelsel en verdere aandacht van investeerders te vragen voor sociale woningbouw in het algemeen. Naast het zeker stellen van woonruimte voor minderbedeelden richt het Nederlandse sociale woningbouwstelsel zich ook op een grotere groep, zoals jongeren en ouderen, die moeite hebben met het vinden van geschikte woonruimte.

De opbrengsten van de obligaties zullen worden gebruikt voor het verstrekken van leningen aan sociale woningbouwcorporaties, indien deze leningen zijn geaccordeerd en gegarandeerd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De sociale woningbouwactiviteiten worden gezien als diensten van algemeen economisch belang en behoren tot de kerntaken van de woningbouwcorporaties.

De Housing Bonds worden uitgegeven onder het € 60,000,000,000 Debt Issuance Program. Storting van de Housing Bonds zal plaatsvinden op 7 juni 2017. De 7 jaars Housing Bond ter grootte van € 1,5 miljard zal in zijn geheel worden afgelost op 7 juni 2024. De 15 jaars Housing Bond ter grootte van € 500 miljoen zal in zijn geheel worden afgelost op 7 juni 2032.

De jaarlijkse couponrente voor de 7 jaars Housing Bond ter grootte van € 1,5 miljard bedraagt 0,250% en de re-offer price is 99,799%. De jaarlijkse couponrente voor de 15 jaars Housing Bond ter grootte van € 500 miljoen bedraagt 1,250% en de re-offer price is 99,946%. Notering van de Housing Bonds aan de Luxembourg Stock Exchange is aangevraagd.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: Heleen van Rooijen, telefoonnummer: 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.