Vertrek Menno Snel als directievoorzitter NWB Bank

Menno Snel heeft per direct zijn functie als voorzitter van de directie van NWB Bank neergelegd om staatssecretaris van Financiën te worden in het Kabinet Rutte III.

“Wij vinden het jammer dat Menno onze bank verlaat maar wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie. We bedanken hem voor zijn inzet”, aldus Lidwin van Velden en Frenk van der Vliet waarmee Menno Snel gezamenlijk de directie van NWB Bank vormde. Age Bakker, voorzitter van de raad van commissarissen: “Wij zijn erkentelijk voor de bijdrage van Menno aan de bank. We moeten eerder dan verwacht op zoek naar een opvolger maar hebben begrip voor zijn besluit.”

De taken van Menno Snel worden voorlopig gezamenlijk door Lidwin van Velden en Frenk van der Vliet waargenomen. Lidwin van Velden vervult de rol van waarnemend directievoorzitter. De raad van commissarissen start op korte termijn de zoektocht naar een nieuwe voorzitter van de directie.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.