NWB Bank gaat exportkredietverlening verder stimuleren via nieuw CIRR-loket

De NWB Bank gaat samen met BNG Bank via een nieuw loket herfinanciering verstrekken aan exportfinanciers tegen een gunstige vaste rente. Hiertoe hebben beide banken vandaag een overeenkomst getekend met staatssecretaris Menno Snel van Financiën. Dankzij dit zogenoemde CIRR-loket wordt het nu ook voor Nederlandse exporteurs mogelijk om goedkope kredieten tegen een lage vaste rente aan te bieden aan de buitenlandse afnemers van hun goederen of diensten.

Frenk van der Vliet, als lid van de directie verantwoordelijk voor de kredietverlening: “Wij zijn als NWB Bank al actief in de financiering van exportkredieten met een variabele rente onder garantie van de overheid. Door nu ook CIRR-financiering met een vaste rente aan te bieden via dit nieuwe loket, stimuleren we de Nederlandse export verder en versterken we onze maatschappelijke rol als national promotional bank.”

De lage vaste rente die door het loket zal worden aangeboden is gebaseerd op de Commercial Interest Reference Rate (CIRR) zoals internationaal vastgesteld door de OESO. Nederland kende, in tegenstelling tot veel andere landen, tot nu toe nog geen CIRR-financiering. Voor exporteurs is deze financiering een interessante optie om samen met hun goederen of diensten aan te bieden aan hun buitenlandse afnemers. Het biedt de afnemer immers de zekerheid van een laag vast rentetarief, waardoor de kosten voor een project voor hem vooraf vaststaan.

Een aanvraag voor CIRR-financiering kan door de exportbank, ten behoeve van de Nederlandse exporteur, worden ingediend bij Atradius DSB. Deze aanvraag zal gelijktijdig behandeld worden met de aanvraag van de exportbank voor het verzekeren van de exportlening. Na goedkeuring zal de CIRR-financiering door de NWB Bank en BNG Bank gezamenlijk worden verstrekt via het CIRR-loket.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.