Waterinnovatieprijs 2018 uitgereikt

Op donderdag 29 november zijn tijdens de Waterinnovatiedag de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2018 bekendgemaakt. Ook is de Publieksprijs uitgereikt. De Nederlandse Waterschapsbank is samen met de Unie van Waterschappen partner van deze prijs die elk jaar wordt uitgereikt aan innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: waterveiligheid, schoon en voldoende water en circulaire economie.

Wie zijn de winnaars?

  • Winnaar in de categorie Waterveiligheid: Grofzandbarrière van waterschap Rivierenland, Deltares en POV-piping;
  • Winnaar in de categorie Schoon water: New Hart-zuivering van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN;
  • Winnaar in de categorie Voldoende water: Boeren aan het roer van hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden;
  • Winnaar in de categorie Circulaire economie: Super Local van Waterschapsbedrijf Limburg;
  • Winnaar van de Publieksprijs: Koningshoeven NextGen van Abdij OLV Koningshoeven en waterschap De Dommel.

Lidwin van Velden, directievoorzitter van de NWB Bank, mocht de prijs uitreiken in de categorie Schoon water. Zij benadrukte in haar verhaal dat de bank met de prijs innovaties in de waterwereld wil stimuleren. De waterschappen zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om waterbeheer beter, goedkoper en duurzamer te maken. De Waterinnovatieprijs is een ideale manier om nieuwe, slimme ideeën op te halen en te delen. Daarom krijgen de winnaars van de Waterinnovatieprijs als onderdeel van de prijs ook de hulp van een innovatiemakelaar. Die kijkt samen met hen wat de mogelijkheden zijn om de innovatie te verbeteren en op de markt te brengen.

Dit jaar was er naast de vaste categorieën (Waterveiligheid, Voldoende water en Schoon water) bijzondere aandacht voor het thema circulaire economie. De waterschappen hebben dagelijks te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Zij passen zich daarop aan, maar willen ook verdere klimaatverandering zoveel mogelijk beperken.

Voor meer informatie, zie www.waterinnovatieprijs.nl.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast een sterke financiële positie en een efficiënte bedrijfsvoering hecht de NWB Bank veel waarde aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.