The world's largest corporate sustainability initiative

Met ingang van 2016 participeert NWB Bank in de United Nations Global Compact.

Het Global Compact is een initiatief van de Verenigde Naties dat relevant is voor ondernemingen die op een maatschappelijk verantwoorde wijze willen opereren en rapporten.

Het bestaat uit tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti- corruptie.

NWB Bank committeert zich hiermee om de tien principes te integreren in haar strategie, MVO beleid en werkzaamheden, en zal jaarlijks over haar voortgang rapporteren.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast een sterke financiële positie en een efficiënte bedrijfsvoering hecht de NWB Bank veel waarde aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.