Privacy statement

Algemeen

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. ("NWB Bank") vindt uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens belangrijk. De NWB Bank verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede met overige toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

Voor eventuele vragen met betrekking tot dit Privacy Statement, of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de NWB Bank. De contactgegevens van de NWB Bank zijn:

Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Postbus 580
2501 CN Den Haag
Telefoon: 070 416 62 66
E-mail: info@nwbbank.com

Doeleinden

Cookies

De internetsite van de NWB Bank maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de bezoeker worden gestuurd en op de pc van de bezoeker worden opgeslagen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker. Tevens zorgt het gebruik van cookies ervoor dat u niet ineens in een sessie van een andere gebruiker terecht komt, en andersom. Een cookie geeft u namelijk een tijdelijke unieke identiteit voor de duur van uw bezoek aan de internetsite. U kunt het gebruik van cookies via uw browser desgewenst toestaan of verhinderen. Ook kunt u de browser dusdanig instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt. Het niet accepteren van cookies kan er voor zorgen dat u mogelijk niet van alle onderdelen van de internetsite (optimaal) gebruik kunt maken.

Directe cookies

Deze internetsite bevat alleen directe cookies. Dit zijn cookies die worden gemaakt door de internetsite die daadwerkelijk bekeken wordt. Er bestaan ook indirecte cookies. Dit zijn cookies die op de harde schijf worden geplaatst door andere internetsites dan de internetsite die u op dat moment bekijkt. Denk bijvoorbeeld aan reclamebanners op webpagina's.

Tijdelijke en permanente cookies

Cookies die per sessie worden opgeslagen, zijn tijdelijke cookies. Deze worden van de computer verwijderd zodra u uw internetbezoek beëindigt en de browser afsluit. Permanente cookies bevatten een vervaldatum en blijven tot die datum op de computer staan. Deze internetsite gebruikt beide soorten cookies.

Surf-gedrag

Op deze internetsite worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest gevraagde pagina's, bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de internetsite te optimaliseren. Tevens kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de internetsite te plaatsen. Op deze wijze kan de NWB Bank haar dienstverlening op deze internetsite verder optimaliseren.

Indien u inlogt

Alleen indien u gebruik wilt maken van de rentecalculator dient u een account aan te maken waarmee u kunt inloggen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het beheren van uw persoonlijke account.

Gegevensbescherming

De NWB Bank hecht er belang aan dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk zijn. De NWB Bank legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van hyperlinks of verwijzingen met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement

Het is van belang dat u dit Privacy Statement regelmatig opnieuw doorleest, aangezien de NWB Bank de inhoud ervan of de diensten die beschikbaar zijn op deze internetsite van tijd tot tijd kan veranderen, waardoor dit Privacy Statement ook kan veranderen.

Uw rechten


U kunt inzage vragen in uw persoonsgegevens. Als de persoonsgegevens die zijn opgenomen in onze administratie feitelijk onjuist, onvolledig, irrelevant zijn of anderszins worden verwerkt in strijd met een wettelijk voorschrift, kunt u ons verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Neemt u in dit kader contact op met de Nederlandse Waterschapsbank N.V. via Postbus 580, 2501 CN Den Haag of via info@nwbbank.com.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast een sterke financiële positie en een efficiënte bedrijfsvoering hecht de NWB Bank veel waarde aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank MVO Award is samen gegaan met de Waterinnovatieprijs. Deze krachtenbundeling draagt bij aan het verder stimuleren van duurzame innovaties.

Naar de Waterinnovatieprijs