Publiek Private Samenwerking (PPS)

De NWB Bank is actief op het gebied van financiering en structurering van PPS projecten. Dit betreft het financieren van langjarige accommodatie en infrastructurele projecten, zoals overheidsgebouwen, snelwegen en waterinfrastructuur, welke zijn aanbesteed door een Nederlandse (de)centrale overheid. De Nederlandse (de)centrale overheid fungeert hierbij als opdrachtgever en draagt voor een specifieke levensduur de verantwoordelijkheid voor de bouw en het onderhoud van een dergelijk project over aan een private opdrachtnemer bestaande uit een consortium van private partijen. De speciaal hiervoor opgerichte project B.V. dient te worden gefinancierd. De NWB Bank heeft de mogelijkheid om deze financieringen op verschillende manieren te structureren, naar gelang de wensen van de klant. Middels deze activiteit wil NWB Bank haar verschillende klantgroepen verder ondersteunen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rutger Beekhof op het telefoonnummer 070 416 62 37 of per email: rutger.beekhof@nwbbank.com.