Roll-over lening

Geldnemer betaalt een variabele rente met een vaste kredietopslag. De kredietopslag staat in principe vast voor de gehele looptijd van de lening. Geldnemer kan er echter voor kiezen om de kredietopslag tussentijds te herzien. Dit dient vooraf overeengekomen te zijn.

Op herzieningsdatum van de kredietopslag heeft de geldnemer opnieuw de keuze om de looptijd van de kredietopslag te bepalen. Dit kan afwijken van de resterende looptijd van de overeenkomst. De variabele rente is gebaseerd op Euribor. De betreffende looptijd van de variabele rente wordt vooraf vastgesteld en met een vaste frequentie herzien. Geldnemer heeft de keuze uit 1-maands tot en met 12-maands. Bij bijvoorbeeld een 1-maands Euribor wordt iedere maand het rentepercentage aangepast aan het dan geldende Euribor-tarief.

Overzicht Financiële Markten

De NWB Bank houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de financiële markt. Voor de actuele tarieven klikt u op onderstaande button.