Roll-over lening met vaste hoofdsom

Geldnemer betaalt een variabele rente met een vaste kredietopslag. De kredietopslag staat vast voor een vooraf bepaalde looptijd. Dit kan dus voor de gehele looptijd van de lening zijn of er kan gekozen worden voor een tussentijdse kredietopslagherziening. Op herzieningsdatum van de kredietopslag heeft de geldnemer opnieuw de keuze om de looptijd van de kredietopslag te bepalen. Dit kan afwijken van de resterende looptijd van de overeenkomst.

De variabele rente is gebaseerd op Euribor. Geldnemer heeft de keuze uit de 1-maands tot en met 12-maands Euribor rente. Bij bijvoorbeeld een 1-maands Euribor wordt iedere maand het rentepercentage aangepast aan het dan geldende 1-maands Euribor-tarief. De gewenste looptijd van de variabele rente wordt vooraf vastgesteld en ook telkens met die frequentie herzien.

Overzicht Financiële Markten

De NWB Bank houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de financiële markt. Voor de actuele tarieven klikt u op onderstaande button.