Manfred Schepers (1960)

Raad van commissarissen

Eerste benoeming

2016

Lopende termijn

tot 2020

Laatst beklede functie

Vice-President & Chief Financial Officer at the European Bank for Reconstruction and Development, London

Overige informatie

Lid auditcommissie en lid risicocommissie