Social Housing Bond (Affordable Housing Bond)

NWB BANK (NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV) rated Aaa (stable) / AAA (stable) heeft BNP Paribas, JP Morgan, DZ Bank en SEB gemandateerd om vanaf 12 september 2018 een serie investor calls te arrangeren om het Affordable Housing Bond framework te presenteren. De Affordable Housing Bond, gedenomineerd in euro, volgt, afhankelijk van marktcondities.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast een sterke financiële positie en een efficiënte bedrijfsvoering hecht de NWB Bank veel waarde aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.