Traditionele vastrentende lening

Geldnemer betaalt een vaste rente gedurende een vooraf vastgestelde looptijd. Deze looptijd is gelijk aan de looptijd van de leningsovereenkomst indien er geen renteherziening tussentijds plaatsvindt.

Aflossing kan plaatsvinden op einddatum (fixe) of conform een vooraf overeengekomen aflosschema (lineair, annuïtair of specifiek kasstroomschema). Een specifiek kasstroomschema kan bestaan uit een combinatie van aflossingswijzen. Zo kan bijvoorbeeld bij een 30-jarige lening gekozen worden om de eerste 5 jaar niet af te lossen (fixe) en vervolgens in 25 gelijke delen (lineair).

Overzicht Financiële Markten

De NWB Bank houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de financiële markt. Voor de actuele tarieven klikt u op onderstaande button.