Waterinnovatieprijs

Vernieuwende oplossingen en baanbrekende initiatieven op het gebied van water maken jaarlijks kans op de Waterinnovatieprijs. De Nederlandse Waterschapsbank is samen met de Unie van Waterschappen partner van deze prijs die wordt uitgereikt aan innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen.

Op 29 november zijn tijdens de Waterinnovatiedag de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2018 bekendgemaakt. Ook is de Publieksprijs uitgereikt. Wie zijn de winnaars?

  • Winnaar in de categorie Waterveiligheid: Grofzandbarrière van waterschap Rivierenland, Deltares en POV-piping;
  • Winnaar in de categorie Schoon water: New Hart-zuivering van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN;
  • Winnaar in de categorie Voldoende water: Boeren aan het roer van hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden;
  • Winnaar in de categorie Circulaire economie: Super Local van Waterschapsbedrijf Limburg;
  • Winnaar van de Publieksprijs: Koningshoeven NextGen van Abdij OLV Koningshoeven en waterschap De Dommel.

Ieder jaar is er naast de vaste categorieën (Waterveiligheid, Voldoende water en Schoon water) bijzondere aandacht voor een extra thema. In 2018 was dat circulaire economie. De waterschappen hebben dagelijks te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Zij passen zich daarop aan, maar willen ook verdere klimaatverandering zoveel mogelijk beperken.

Voor meer informatie, zie de website van de Waterinnovatieprijs.

Overzicht Financiële Markten

De NWB Bank houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de financiële markt. Voor de actuele tarieven klikt u op onderstaande button.