Waterschap Hunze en Aa’s investeert in duurzame energie

Vanaf het najaar 2018 plaatst het Waterschap Hunze en Aa’s 3.800 zonnepanelen en 4 kleine windmolens (ashoogte 15 meter). Het Drents - Groningse waterschap zet hiermee opnieuw een stap in zijn duurzaamheidsagenda om 40% van het energieverbruik in 2020 zelf op te wekken. De financiering vindt plaats uit door bij de NWB aangetrokken gelden.

De zonnepanelen zullen grotendeels worden geplaatst op de terreinen rondom rioolwaterzuiveringsinstallaties. Verder plaatst Hunze en Aa’s ook zonnepanelen op de daken van een werkplaats. De kleine windmolens komen voornamelijk bij gemalen te staan.

De zonnepanelen en kleine windmolens wekken ruim 1,1 miljoen kWh per jaar op. Ter vergelijking: dit is genoeg om het verbruik van ruim 300 gemiddelde huishoudens te dekken. Het waterschap zet de elektriciteit in om een deel van het eigen verbruik te dekken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.