Werken bij de NWB Bank


De NWB Bank is met circa 70 medewerkers een compacte bank, dat is tevens onze kracht. Onze afdelingen en medewerkers werken intensief en efficiënt samen. Zo kunnen we als organisatie snel schakelen. De NWB Bank streeft naar een mix van medewerkers met talent, ontwikkelpotentieel en improvisatievermogen: medewerkers die door hun achtergrond, kennis en ervaring kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de bank. Naast professional op hun eigen vakgebied, zijn ze bovenal proactief en communicatief.

Kandidaten die passen in het bovengenoemd profiel worden zonder enige vorm van onderscheid in ons selectieproces opgenomen. Dat betekent dat wij openstaan voor medewerkers ongeacht hun geslacht, leeftijd, geloofsovertuiging, culturele achtergrond en seksuele geaardheid. Kandidaten die bijdragen aan de diversiteit van ons medewerkersbestand, hebben vervolgens de voorkeur.

De NWB Bank heeft veel te bieden als werkgever. Naast een prettige en no-nonsense werksfeer waarin een respectvolle manier van omgaan met elkaar de basis vormt, bieden we onze mensen de kans zich verder te ontwikkelen en breed te oriënteren. De NWB Bank volgt de CAO Banken en kent verder aanvullende arbeidsvoorwaarden. Het beloningsbeleid kenmerkt zich door eenduidigheid. Het beleid is integraal van toepassing op alle medewerkers ongeacht functie en niveau.

Omdat de NWB Bank integriteit hoog in het vaandel heeft staan, dienen alle nieuwe medewerkers, ongeacht hun functie, een pre-employment screening te doorlopen. Daarnaast dienen verschillende regelingen van de NWB Bank te worden ondertekend en te worden nageleefd die toezien op integer handelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de Gedragscode en de Insiderregeling. Voorts dienen alle nieuwe medewerkers kennis te nemen van het privacybeleid van de NWB Bank en dienen zij de bankierseed af te leggen.

Pre-employment screening
De pre-employment screening wordt uitgevoerd door Dutch Securities Institute (DSI). Voor verdere informatie over deze screening verwijzen wij u graag naar www.dsi.nl. Verder voert de NWB Bank een open bronnen onderzoek en een referentiecheck uit. De pre-employment screening heeft invloed op de privacy van de sollicitant of nieuwe medewerker en is daarom alleen onder bepaalde omstandigheden toegestaan. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar het privacy en cookie statement van de bank.

Overige vereisten
Voor aanvang van de werkzaamheden dienen alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te hebben overhandigd aan de NWB Bank. De VOG mag maximaal drie maanden oud zijn.

Eventuele vragen omtrent solliciteren bij de NWB Bank, kunt u stellen aan hr@nwbbank.com.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Portal

Via NWB Portal kunnen klanten op elk moment hun leningportefeuille en actuele markttarieven inzien. Klik hieronder om in te loggen.