Bank van en voor de publieke sector

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Halfjaarbericht 2019

De NWB Bank biedt u het Halfjaarbericht 2019 in digitale vorm aan. Daarmee nemen we onze verantwoordelijkheid om het milieu niet meer te belasten dan nodig is.

Waterobligaties

De NWB Bank financiert de activiteiten van de Nederlandse waterschappen zoveel mogelijk met zogenoemde Waterobligaties (Green Bonds). Sinds 2014 heeft de bank op deze manier al ruim € 3,6 miljard aan duurzame funding opgehaald.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Portal

Via NWB Portal kunnen klanten op elk moment hun leningportefeuille en actuele markttarieven inzien. Klik hieronder om in te loggen.