Nieuws

Filter op:

Genomineerden Waterinnovatieprijs 2019 bekend

Tijdens het Deltacongres in Goes op 14 november zijn de genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2019 bekendgemaakt door de Unie van Waterschappen. 12 innovaties maken kans op de prijs in 4 verschillende categorieën. En ook het publiek kan vanaf nu haar stem laten horen voor de Publieksprijs via waterinnovatieprijs.nl.

Waterschappen op koers met energie- en klimaatambities

De waterschappen liggen goed op koers met hun energie- en klimaatambities voor 2020. Dat blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2018 die is opgesteld door Arcadis en sinds vandaag beschikbaar is. De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) is samen met de Unie van Waterschappen opdrachtgever van dit jaarlijkse onderzoek.

EUR 1 miljard 7jr benchmark obligatie-uitgifte

De NWB Bank heeft besloten tot uitgifte van een 7 jaars-benchmark obligatielening in Reg S format ter grootte van EUR 1.000.000.000. De lead managers zijn HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley en Nomura. De NWB Bank is een national promotional bank met AAA(st)/Aaa(st) ratings.

NWB Bank financiert openbaar vervoer in regio Amsterdam

NWB Bank heeft samen met BNG Bank een financiering van 400 miljoen euro verstrekt aan openbaar vervoerbedrijf GVB in Amsterdam voor vervanging en verdere verduurzaming van materieel. De middelen worden onder meer gebruikt voor tramstellen, metrostellen en elektrische bussen.

NWB Bank financiert realisatie van duurzaam warmtenet in Groningen

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) heeft vandaag met WarmteStad B.V. een financieringscontract ondertekend van € 35 miljoen voor de realisatie van een duurzaam warmtenet in de gemeente Groningen. Het warmtenet gaat in de toekomst meer dan 10.000 bedrijven, instellingen en woningen van betaalbare en duurzame warmte voorzien. De bank financiert onder andere de aanleg van het netwerk van ondergrondse leidingen. Hier gaat water doorheen stromen dat wordt verwarmd door restwarmte van datacenters uit de buurt.

NWB Bank financiert Windpark Fryslân

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) is een van de financiers van Windpark Fryslân. Samen met negen andere banken verstrekt de bank een financiering van circa € 700 miljoen voor het park dat aan de rand van het IJsselmeer komt te staan. De provincie Friesland investeert ook € 100 miljoen. Het Rijk heeft een zogenoemde SDE+-subsidie verstrekt voor het project.

Waterschap Rijn en IJssel opent allereerste grondstoffenfabriek voor Kaumera in Zutphen

Vandaag is in Zutphen de eerste grondstoffenfabriek geopend waar Kaumera Nereda® Gum wordt gewonnen, een biobased grondstof die wordt gewonnen uit slibkorrels. Bij de ontwikkeling zijn de waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe betrokken die beiden aandeelhouder en klant zijn van de NWB Bank. Het winnen van Kaumera gebeurt met een speciale methodiek, het zogenaamde Nereda® zuiveringsproces. Deze innovatie zorgt voor 20-35% minder slibafval, minder CO2 uitstoot en een energiebesparing van 30-80%. De samenwerkende organisaties dragen zo bij aan een duurzame samenleving met minder afval.

EIB and NWB Bank steunen klimaatinvesteringen en watermanagement

 • EUR 200 miljoen voor kleine en middelgrote projecten van Nederlandse waterschappen, specifiek bedoeld voor financiering van duurzaamheidsinvesteringen.
 • Financiering zal waterschappen helpen klimaat-gerelateerde aanpassingen te financieren, om overstromingsrisico’s te verkleinen en watermanagementprojecten te steunen.

PSD2

Conform PSD2 wetgeving zijn vanaf 14 september 2019 de betaalrekeningen van NWB Bank toegankelijk voor derde partijen indien de eindgebruiker hier toestemming voor geeft. Deze partijen moeten uiteraard voldoen aan de in de wetgeving beschreven voorwaarden.

Inschrijving Waterinnovatieprijs 2019 geopend

De inschrijving van innovaties voor de Waterinnovatieprijs 2019 is geopend! Het indienen van innovatieve ideeën en nieuwe technieken kan tot 7 oktober via waterinnovatieprijs.nl. De Nederlandse Waterschapsbank reikt samen met de Unie van Waterschappen jaarlijks de Waterinnovatieprijs uit in de categorieën ‘Waterveiligheid’, ‘Schoon water’, ‘Voldoende water’ en ‘Digitale transformatie’. Ook is er dit jaar een nieuwe aanmoedigingsprijs: de Dromenvanger, voor frisse, vernieuwende ideeën die nog niet in ontwikkeling zijn.

Halfjaarcijfers 2019: NWB Bank financiert meer duurzame energie en water

 • Aanzienlijke toename kredietverlening aan de publieke sector: € 4,4 miljard ten opzichte van € 3,2 miljard eerste halfjaar 2018
 • Meer financiering aan duurzame energieprojecten en drinkwaterbedrijven
 • Nieuwe SDG Housing Bond brengt totaal uitgegeven duurzame obligaties als eerste in Nederland boven de € 10 miljard
 • Nettowinst komt uit op € 41,8 miljoen (eerste halfjaar 2018: € 58,5 miljoen)

Waterinnovatieprijs introduceert categorie Dromenvanger voor prille ideeën

De Waterinnovatieprijs 2019 introduceert dit jaar de categorie Dromenvanger. Deze categorie is bedoeld voor ideeën die nog niet rijp zijn voor de reguliere categorieën van de Waterinnovatieprijs. Deelnemers kunnen voor YouTube een vlog maken van hun prille idee en uit de drie meest bekeken vlogs wordt tijdens het Waterinnovatiefestival op 12 december in Utrecht een publiekswinnaar gekozen.

NWB Bank schaart zich achter Klimaatakkoord

De NWB Bank heeft zich vandaag samen met vrijwel de gehele financiële sector gecommitteerd aan de klimaatdoelen van het kabinet. In het bijzijn van minister Hoekstra van Financiën hebben banken, verzekeraars, pensioenfondsen en asset managers hun handtekening gezet onder een commitment waarmee zij zich verplichten vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen. Daarnaast moeten ze uiterlijk in 2022 actieplannen klaar hebben die bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van CO2.

NWB Bank doorbreekt grens van € 10 miljard uitgegeven duurzame obligaties

De Nederlandse Waterschapsbank heeft opnieuw met succes een duurzame obligatie uitgegeven, ditmaal met een grootte van € 1 miljard. Met de uitgifte van deze eerste zogenoemde SDG Housing Bond komt het totaal aan opgehaalde duurzame funding voor de bank op meer dan € 10 miljard. De NWB Bank is daarmee de grootste Nederlandse emittent van SRI-obligaties (Socially Responsible Investing) en de bank behoort ook internationaal tot de koplopers. De opbrengsten van deze aan de UN Social Development Goals gelinkte Housing Bond worden gebruikt voor de financiering en verduurzaming van sociale woningbouw in Nederland.

NWB Bank ondertekent Green Deal Aquathermie

De NWB Bank gaat samen met partijen uit de overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven de mogelijkheden in kaart brengen om met aquathermie gebouwen te verwarmen of te koelen. Daartoe heeft de bank vandaag de Green Deal Aquathermie ondertekend.

NWB Bank leidt Werkgroep Biodiversiteit onder Platform Duurzame Financiering

Onder leiding van de Nederlandse Waterschapsbank zal een werkgroep zich buigen over het thema biodiversiteit. De werkgroep is opgericht door het Platform voor Duurzame Financiering van DNB en bestaat uit een brede vertegenwoordiging vanuit de financiële sector. Ook de overheid is aangehaakt. Voorziter van de directie van de NWB Bank, Lidwin van Velden, is de zogenoemde sponsor van de werkgroep.

Green Bond en Social Bond Newsletter 2018 beschikbaar

De NWB Bank publiceert jaarlijks een Green Bond Newsletter en Social Bond Newsletter om het publiek en investeerders inzicht te geven in het gebruik van de gelden die de bank ophaalt met de uitgifte van Waterobligaties en Affordable Housing Bonds. Klik hier om de Green Bond Newsletter (Water Bond Report) te bekijken en hier voor de Social Bond Newsletter (Social Indicator Report).

Nederlandse Waterschapsbank hervat dividenduitkering

De NWB Bank keert over het boekjaar 2018 € 20 miljoen aan dividend uit aan haar aandeelhouders. De directie van de bank heeft hiertoe besloten in het vooruitzicht van de aangepaste verordening kapitaalvereisten. Onderdeel van de verordening is een proportionele berekening van de leverage ratio voor promotional banks. Daarmee zal de leverage ratio van de NWB Bank uitkomen op meer dan 10% en dat is ruimschoots boven de minimale eis van 3%. Hierdoor is er voor de bank geen noodzaak meer om de volledige winst, die over 2018 is vastgesteld op € 99,7 miljoen, aan de algemene reserves toe te voegen.

NWB Bank lanceert NWB Portal

Vandaag lanceert NWB Bank een nieuwe online omgeving voor klanten: NWB Portal. Met deze portal zien klanten direct hoe hun leningportefeuille eruitziet en hoe deze zich ontwikkelt. Met NWB Portal wil NWB Bank haar dienstverlening verder professionaliseren en digitaliseren.

NWB Bank winnaar ‘Social Bond of the Year’ award

De Nederlandse Waterschapsbank heeft voor het tweede jaar op rij de award ‘Social Bond of the Year’ gewonnen van het tijdschrift Environmental Finance. De prijs is toegekend naar aanleiding van de vorig jaar november door de NWB Bank uitgegeven €600mln Affordable Housing Bond. De NWB Bank heeft sinds 2017 zeven Affordable Housing Bonds uitgegeven met een totaal volume van € 5,6 miljard. De bank is daarmee wereldwijd de grootste uitgever van Social Bonds.

Jaarcijfers 2018: opnieuw goed jaar voor de Nederlandse Waterschapsbank

  • Belangrijke bijdrage aan maatschappelijke en duurzame investeringsagenda Nederlandse publieke sector door forse stijging kredietverlening: van € 6,2 miljard in 2017 naar € 7,4 miljard in 2018
  • Nettowinst komt uit op € 99,7 miljoen (2017: € 122,5 miljoen)
  • Meer dan 25% aan funding opgehaald met Green en Social Bonds (€ 2,7 miljard)
  • Sterke kapitaalratio (CET 1-ratio) verder gestegen naar 61,6%

  Grootste orderboek ooit voor obligatie NWB Bank

  De NWB Bank heeft met veel succes haar eerste Social Bond van het jaar uitgegeven. Dit keer gaat het om een 10 jaars-benchmark Affordable Housing Bond ter grootte van € 1 miljard. In totaal heeft de NWB Bank nu meer dan € 9 miljard aan maatschappelijk verantwoorde investeringen aangetrokken. De opbrengsten van de Affordable Housing Bonds zijn specifiek bestemd voor de financiering van sociale woningbouw in Nederland.

  NWB Bank financiert uitbreiding Watersnoodmuseum

  Het Watersnoodmuseum in Zeeland heeft een lening van € 1,2 miljoen gekregen van de NWB Bank. Met de lening kan het museum een naastgelegen pand kopen waarin een deel van het Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953 zal worden gehuisvest. Ook zal het huidige onderkomen van het museum worden verduurzaamd met zonnepanelen en warmtepompen. De gemeente Schouwen-Duiveland staat garant voor de financiering die een looptijd heeft van 40 jaar.

  Nederlandse Waterschapsbank neemt leningportefeuille van € 2 miljard over van ABN AMRO

  De Nederlandse Waterschapsbank heeft een principeakkoord bereikt met ABN AMRO over de overname van een portefeuille van leningen aan de Nederlandse publieke sector. De totale omvang van de portefeuille bedraagt ​​circa € 2 miljard en bestaat uit langlopende leningen aan woningcorporaties, gemeenten, academische ziekenhuizen en drinkwaterbedrijven. De gefaseerde overname van de portefeuille is reeds in gang gezet en wordt de komende weken afgerond in overleg met de betrokken partijen.

  EUR 1,25 miljard 5jr benchmark obligatie-uitgifte

  De NWB Bank heeft besloten tot uitgifte van een 5 jaars-benchmark obligatielening in Reg S format ter grootte van EUR 1.250.000.000. De lead managers zijn Citi, Commerzbank, Crédit Agricole en J.P.Morgan. De NWB Bank is een national promotional bank met AAA(st)/Aaa(st) ratings.

  NWB Bank en Unie van Waterschappen publiceren Klimaatmonitor Waterschappen 2017

  De waterschappen leveren een zichtbare bijdrage aan de nationale doelstellingen om de C02-uitstoot terug te brengen en om zoveel mogelijk duurzame energie te produceren. Dat blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2017 die is opgesteld door Arcadis en sinds vandaag beschikbaar is. De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) is samen met de Unie van Waterschappen opdrachtgever van dit jaarlijkse onderzoek.

  NWB Bank geeft opnieuw Waterobligatie in US dollars uit

  De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) heeft voor de derde keer een Waterobligatie (Green Bond) in US dollars uitgegeven. Dit keer gaat om een 4-jaars benchmark Water Bond ter grootte van USD 500 miljoen. Het is alweer de zevende Waterobligatie van de NWB Bank en in totaal is op deze manier al € 3,6 miljard aan duurzame funding opgehaald. De opbrengsten van de Waterobligatie zijn specifiek bestemd voor de financiering van projecten van waterschappen die onder andere bijdragen aan klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

  Waterinnovatieprijs 2018 uitgereikt

  Op donderdag 29 november zijn tijdens de Waterinnovatiedag de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2018 bekendgemaakt. Ook is de Publieksprijs uitgereikt. De Nederlandse Waterschapsbank is samen met de Unie van Waterschappen partner van deze prijs die elk jaar wordt uitgereikt aan innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: waterveiligheid, schoon en voldoende water en circulaire economie.

  USD 1 miljard 3jr benchmark obligatie-uitgifte

  De NWB Bank heeft besloten tot uitgifte van een 3-jaars benchmark obligatielening in Reg S/144A format ter grootte van USD 1.000.000.000. De lead managers zijn Daiwa Capital Markets Europe, Morgan Stanley and TD Securities.

  NWB Bank geeft derde Social Bond dit jaar uit

  De NWB Bank heeft voor de derde keer dit jaar met succes een Affordable Housing Bond (Social Bond) uitgegeven. Dit keer gaat het om een 20 jaars-benchmark Affordable Housing Bond ter grootte van € 600 miljoen. De opbrengsten van de Affordable Housing Bond zijn specifiek bestemd voor de financiering van sociale woningbouw in Nederland.

  NWB Bank onderdeel stresstest Europese Centrale Bank

  De Nederlandse Waterschapsbank heeft deelgenomen aan de zogenoemde SSM SREP-stresstest van de Europese Centrale Bank. Deze stresstest verliep parallel aan de EU-brede stresstest die is uitgevoerd door de Europese Bankenautoriteit (EBA) en waaraan 48 andere banken waren onderworpen.

  Genomineerden Waterinnovatieprijs 2018 bekend

  De Unie van Waterschappen heeft tijdens de Innovation Expo in Rotterdam de genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2018 bekendgemaakt. Twaalf innovaties maken kans op de prijs in vier verschillende categorieën.

  Nieuwe CFO en CRO voor Nederlandse Waterschapsbank

  Melchior de Bruijne zal per 1 december a.s. als Chief Financial Officer toetreden tot de statutaire directie van de Nederlandse Waterschapsbank. De benoeming van Melchior de Bruijne wordt op 29 oktober a.s. ter besluitvorming voorgelegd aan een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Ard van Eijl, het huidige hoofd risk management van de bank, treedt als niet-statutair Chief Risk Officer eveneens toe tot het directieteam. Voor beide benoemingen is de vereiste instemming van de toezichthouders verkregen.

  NWB Bank geeft tweede Social Bond dit jaar uit

  De NWB Bank heeft voor de tweede keer dit jaar met succes een Affordable Housing Bond (Social Bond) uitgegeven. Dit keer gaat het om een 5 jaars-benchmark Affordable Housing Bond ter grootte van € 1 miljard. De opbrengsten van de Affordable Housing Bond zijn specifiek bestemd voor de financiering van sociale woningbouw in Nederland.

  Minister Hoekstra: NWB Bank voorbeeld 'groene' staatsdeelnemingen

  Minister Hoekstra heeft het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. In zijn voorwoord noemt hij de Nederlandse Waterschapsbank als voorbeeld dat staatsdeelnemingen steeds groener worden. Hij haalt daarbij het feit aan dat de NWB Bank in 2017 een kwart van de langlopende financiering heeft opgehaald met zogenoemde groene en sociale obligaties. Ook wordt de bank in het verslag genoemd als "Meest kostenefficiënte en best gekapitaliseerde bank onder toezicht van de ECB".

  NWB Bank financiert zonne-energie in Azië via Climate Investor One

  Cleantech Solar Asia, leverancier van duurzame zonne-energie in heel Azië, heeft als eerste bedrijf een investering ontvangen vanuit het Climate Investor One-fonds. De investering bedraagt USD 53 mln waarvan EUR 20 mln beschikbaar is gesteld door de NWB Bank via de faciliteit die de bank vorig jaar aan Climate Investor One heeft verstrekt.

  Halfjaarcijfers 2018 NWB Bank

  • NWB Bank financiert opnieuw belangrijk Nederlands infrastructuurproject; totale kredietverlening aan de publieke sector € 3,2 miljard
  • Uitgiftes Green en Social Bonds in H1 bevestigen maatschappelijke relevantie kredietverlening van de bank
  • Nettowinst komt uit op € 58,5 miljoen (H1 2017 € 64,3 miljoen)
  • Europese Raad en Parlement scharen zich achter voorstel Commissie voor proportionele toepassing leverage ratio; definitieve besluitvorming eind dit jaar verwacht

  Inschrijving Waterinnovatieprijs verlengd tot 4 september

  Vernieuwende en baanbrekende ideeën om het waterbeheer in Nederland duurzamer en goedkoper te maken, komen in aanmerking voor de Waterinnovatieprijs 2018. De deadline voor het inzenden van projecten is verplaatst van 28 augustus naar 4 september.

  Waterinnovatieprijs 2018: inschrijving is geopend

  Sterke dijken, schoon en voldoende water: de waterschappen werken hier dag in dag uit aan. De waterschappen willen dit werk zo goed en efficiënt mogelijk doen en staan daarom te springen om innovatieve ideeën en nieuwe technieken. Heeft u een vernieuwend en baanbrekend idee op het gebied van water? Zend uw innovatie dan in voor de Waterinnovatieprijs 2018!

  NWB Bank financiert aanleg nieuwe A16 Rotterdam

  Het consortium De Groene Boog heeft afgelopen woensdag 6 juni de financieringsovereenkomst voor het project A16 Rotterdam getekend (‘financial close’). De NWB Bank is een van de financiers van het consortium dat bestaat uit Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel en TBI (Mobilis, Croonwolter&dros). De totale projectkosten bedragen circa 870 miljoen euro. NWB Bank neemt hiervan circa 150 miljoen euro voor haar rekening.

  Feestelijke opening energiefabriek Waterschap Scheldestromen

  Afgelopen vrijdag is in aanwezigheid van directievoorzitter Lidwin van Velden de energiefabriek van Waterschap Scheldestromen in Ritthem feestelijk geopend door dijkgraaf Toine Poppelaars en lid van het dagelijks bestuur Gert van Kralingen. Door verbouwing van de bestaande rioolwaterzuivering Walcheren wordt voortaan 35% meer energie opgewekt dan voor de zuivering nodig is. Deze energie wordt teruggeleverd aan het energienet en is voldoende om 380 huishoudens in hun energiebehoefte te voorzien. De verbouwing tot energiefabriek is mede mogelijke gemaakt door financiering van de NWB Bank.

  NWB Bank geeft opnieuw Social Bond uit

  De NWB Bank heeft voor de derde keer met succes een Affordable Housing Bond (Social Bond) uitgegeven. Dit keer gaat het om een 20 jaars-benchmark Affordable Housing Bond ter grootte van € 500 miljoen. De opbrengsten van de Affordable Housing Bond zijn specifiek bestemd voor de financiering van sociale woningbouw in Nederland.

  Lidwin van Velden nieuwe directievoorzitter NWB Bank

  De aandeelhouders van de NWB Bank hebben ingestemd met de aanstelling van Lidwin van Velden als voorzitter van de directie. Dit gebeurde in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 19 april 2018 in Den Haag. Tevens heeft de algemene vergadering de jaarrekening 2017 vastgesteld.

  NWB Bank gaat samenwerking opzoeken met Invest-NL

  De NWB Bank ondersteunt de oprichting van Invest-NL. De bank ziet de geplande investeringsactiviteiten van Invest-NL op het gebied van duurzaamheid en energietransitie nadrukkelijk als complementair aan de financieringsmogelijkheden van de bank. De NWB Bank gaat daarom graag de samenwerking aan met Invest-NL. Dat is de kernboodschap van de reactie van de NWB Bank op het wetsvoorstel voor de oprichting van Invest-NL. De volledige reactie is hier te raadplegen.

  NWB Bank gaat exportkredietverlening verder stimuleren via nieuw CIRR-loket

  De NWB Bank gaat samen met BNG Bank via een nieuw loket herfinanciering verstrekken aan exportfinanciers tegen een gunstige vaste rente. Hiertoe hebben beide banken vandaag een overeenkomst getekend met staatssecretaris Menno Snel van Financiën. Dankzij dit zogenoemde CIRR-loket wordt het nu ook voor Nederlandse exporteurs mogelijk om goedkope kredieten tegen een lage vaste rente aan te bieden aan de buitenlandse afnemers van hun goederen of diensten.

  Green Bond en Social Bond Newsletter 2017 beschikbaar

  De NWB Bank publiceert jaarlijks een Green Bond Newsletter om het publiek en investeerders inzicht te geven in het gebruik van de gelden die de bank ophaalt met de uitgifte van Waterobligaties. Sinds afgelopen jaar is de NWB Bank ook actief in de markt voor social bonds en ook voor het eerst publiceerde de bank daarom ook een Social Bond Newsletter. Klik hier om de Green Bond Newsletter (Water Bond Report) te bekijken en hier voor de Social Bond Newsletter (Social Indicator Report).

  NWB Bank Jaarcijfers 2017

  • Kredietverlening aan de Nederlandse publieke sector € 6,2 miljard
  • Nettowinst stijgt met 14% tot € 122,5 miljoen (2016: € 107,4 miljoen)
  • Ruim € 3,4 miljard aan funding opgehaald met Green en Social Bonds (27% van de totale lange funding
  • Sterke kapitaalratio (CET 1-ratio): van 50,5% naar 60,5%

  Medewerkers NWB Bank doen mee aan Bank voor de klas!

  Deze week doen in totaal 21 medewerkers van de NWB Bank mee aan Bank voor de klas. Tijdens de landelijke Week van het geld zullen zij een gastles financiële educatie geven aan groep 6, 7 of 8 van een basisschool. In totaal worden 4156 gastlessen door heel Nederland gegeven door medewerkers van verschillende banken en verzekeraars. Hiermee worden naar schatting 100.000 leerlingen in het basisonderwijs bereikt. Dit jaar is het thema ‘Samen sparen voor de klas’.

  EUR 1,25 miljard 10 jaars benchmark obligatie-emissie

  De NWB Bank heeft besloten tot uitgifte van een 10 jaars-benchmark obligatielening in Reg S format ter grootte van EUR 1.250.000.000,00. De lead managers zijn Barclays, Commerzbank, Natixis and NatWest Markets. De NWB Bank is een national promotional bank met AAA(st)/Aaa(st) ratings.

  Lidwin van Velden voorgedragen als directievoorzitter NWB Bank

  De raad van commissarissen van de NWB Bank draagt huidig CFRO en waarnemend voorzitter Lidwin van Velden voor als nieuwe voorzitter van de directie. De voordracht wordt op 19 april a.s. ter besluitvorming voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders en is onder voorbehoud van instemming van de toezichthouders. Lidwin van Velden volgt Menno Snel op, die in oktober vorig jaar staatssecretaris van Financiën is geworden in het Kabinet Rutte III.

  Kapitaaleis NWB Bank door ECB vastgesteld op minimaal 7,625%

  De Europese Centrale Bank heeft de minimale Common Equity Tier 1 ratio voor NWB Bank vastgesteld op 7,625% ingaande per 1 januari 2018.

  Waterinnovatiepijs 2017 uitgereikt

  De winnaars van de Waterinnovatieprijs 2017 van de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) zijn bekend. De prijs is toegekend aan EQA-Box voor hun waterkrachtinstallatie, de innovatieve zuiveringstrein GE(O)ZOND Water, de modulaire sensor van de Multiflexmeter en de doorlatendheidssondering voor dijkverbeteringen van Fugro Nederland B.V.

  NWB Bank geeft opnieuw Waterobligatie in US dollars uit

  De NWB Bank heeft voor de tweede keer een Waterobligatie (Green Bond) in US dollars uitgegeven. Dit keer gaat het om een 4-jaars benchmark Water Bond ter grootte van USD 500 miljoen. In totaal is het de zesde Waterobligatie die door de NWB Bank is uitgegeven. De bank behoort daarmee tot de kopgroep van uitgevers van green bonds wereldwijd. De opbrengsten van de Waterobligatie zijn specifiek bestemd voor de financiering van projecten van waterschappen die onder andere bijdragen aan klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

  Genomineerden Waterinnovatieprijs 2017 bekend

  De genomineerden van de Waterinnovatieprijs 2017 zijn bekend! Per categorie heeft een deskundige jury na zorgvuldig beraad 3 genomineerden uitgekozen. Op maandag 27 januari worden de winnaars bekend gemaakt tijdens de Markt- en Innovatiedag Waterschappen in Amersfoort. Dan zal ook de Publieksprijs worden uitgereikt waarvoor vanaf nu gestemd worden op www.waterinnovatieprijs.nl.

  Vertrek Menno Snel als directievoorzitter NWB Bank

  Menno Snel heeft per direct zijn functie als voorzitter van de directie van NWB Bank neergelegd om staatssecretaris van Financiën te worden in het Kabinet Rutte III.

  NWB Bank financieringspartner van Fonds Duurzaam Funderingsherstel

  Vandaag is het Fonds Duurzaam Funderingsherstel van start gegaan. Het fonds biedt eigenaar-bewoners, die normaal niet of moeilijk in aanmerking komen voor een lening bij een bank, toch een kans om een financiering af te sluiten voor urgent funderingsherstel. Nu blijft noodzakelijk funderingsherstel van een huizenblok nog te vaak uit omdat een van de eigenaar-bewoners de financiering niet rond krijgt. NWB Bank is een van de financiers van het fonds.

  NWB Bank op plek 6 van 'World's 50 Safest Banks'

  NWB Bank staat opnieuw in de top 10 van 's werelds veiligste banken. Net als in 2016 neemt NWB Bank de 6e plek in op deze lijst, die jaarlijks wordt gepubliceerd door het financiële magazine 'Global Finance'.

  Inschrijving Waterinnovatieprijs 2017 geopend!

  Zend jouw briljante wateridee nu in voor de Waterinnovatieprijs!

  Meer piekbuien, langere perioden van droogte, ambitieuze energiedoelstellingen: het werk van de waterschappen kent grote uitdagingen. Heb jij een vernieuwend en baanbrekend idee op het gebied van water? Draagt jouw idee bij aan beter, duurzamer en goedkoper waterbeheer? Zend jouw innovatie dan in voor de Waterinnovatieprijs 2017!

  De Unie van Waterschappen reikt de Waterinnovatieprijs uit in de volgende categorieën:

  - Waterveiligheid
  - Schoon water
  - Voldoende water
  - Energie en waterschappen

  Winnaars maken kans op een intensief versnellingstraject dat hen helpt bij de ontwikkeling van hun innovatieve idee. Inzenden kan tot 22 september!

  NWB Bank ‘Most Impressive Social Bond Issuer’ volgens GlobalCapital

  NWB Bank heeft tijdens het tweede GlobalCapital Sustainable & Responsible Capital Markets Forum de award voor ‘Most Impressive Social Bond Issuer’ in ontvangst mogen nemen. NWB Bank betrad dit jaar voor het eerst de markt voor sociale obligaties met de zeer succesvolle uitgifte van een Affordable Housing Bond. De opbrengsten van deze obligatie worden specifiek gebruikt voor de financiering van sociale woningbouw waardoor de bank een bijdrage levert aan de zekerstelling van woonruimte voor onder andere minderbedeelden.

  NWB Bank Halfjaarcijfers 2017

  • Kredietverlening aan de publieke sector € 3,6 miljard
  • Nettowinst komt uit op € 64,3 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 54,0 miljoen)
  • Uitgifte grootste Social Bond ooit goed ontvangen op internationale kapitaalmarkt

  De NWB Bank heeft een succesvol eerste halfjaar achter de rug. De kredietverlening bedroeg € 3,6 miljard en daarmee heeft de bank haar marktaandeel in de financiering van de Nederlandse publieke sector goed kunnen handhaven. Het balanstotaal is uitgekomen op € 95 miljard. De nettowinst van de bank is het afgelopen halfjaar toegenomen tot € 64,3 miljoen (H1 2016 € 54,0 miljoen), met name door gunstige financieringstarieven.

  NWB Bank geeft 30-jarige social bond uit

  De NWB Bank heeft voor de tweede keer dit jaar een Affordable Housing Bond (social bond) uitgegeven. Dit keer gaat het om een 30 jaars-benchmark Housing Bond ter grootte van € 600 miljoen. Niet eerder gaf de NWB Bank een obligatie uit met een dergelijke lange looptijd. In de internationale kapitaalmarkt wordt het zelfs de langste uitstaande social bond. De opbrengsten van de Housing Bond zijn specifiek bestemd voor de financiering van sociale woningbouw.

  Benoeming Toon van der Klugt als commissaris NWB Bank

  In een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) gehouden op 17 augustus 2017 is de heer drs. A.J.B. (Toon) van der Klugt benoemd tot commissaris van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) voor een periode van vier jaar.

  NWB Bank roept op tot effectieve publiek-private samenwerking bij duurzame omslag

  De NWB Bank is medeondertekenaar van een gezamenlijke verklaring van een groot aantal financiële instellingen waarin zij pleiten om samen met het nieuwe kabinet en het bedrijfsleven extra stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. De brief is verstuurd aan de informateur van het nieuwe kabinet en aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer.

  NWB Bank financiert Climate Investor One

  De NWB Bank heeft een 20-jarige financiering verstrekt aan het Construction Equity Fund van Climate Investor One (CIO). De financiering is gegarandeerd door Atradius DSB.

  NWB Bank lanceert 7-jaars € 1,5 miljard en 15-jaars € 500 miljoen inaugurele Affordable Housing Bond

  NWB Bank heeft met groot succes een 7 jaars-benchmark Affordable Housing Bond (Housing Bond, sociale obligatie) ter grootte van € 1,5 miljard en een 15 jaars-benchmark Housing Bond ter grootte van € 500 miljoen uitgegeven in overeenstemming met het Affordable Housing Bond Framework van de bank. De opbrengsten van de Housing Bonds worden gebruikt om sociale woningbouwcorporaties te financieren. Deze dubbele tranche is NWB Banks eerste Housing Bond. Met deze uitgiftes blijft NWB Bank internationale investeerders aantrekken en betreedt zij de markt voor sociale obligaties.

  Frida van den Maagdenberg benoemd tot commissaris

  In de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de NWB Bank gehouden op 20 april 2017 in Den Haag hebben de aandeelhouders Frida van den Maagdenberg benoemd tot lid van de raad van commissarissen. Frida is vanaf 2014 lid van de Raad van Bestuur van het Academisch Medisch Centrum. Van 2008 tot 2014 was zij lid van de Raad van Bestuur van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. In beide functies had zij o.a. financiën en ICT in haar portefeuille. Frida vervult hiermee de vacature die per de algemene vergadering vorig jaar was ontstaan door het aftreden van Berend-Jan baron van Voorst tot Voorst. De vereiste instemming van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)/de Europese Centrale Bank (ECB) voor haar benoeming is verkregen.

  Jaarcijfers 2016: Succesvol jaar voor NWB Bank

  • NWB Bank financiert € 7,1 miljard aan publieke investeringen in Nederland
  • Nettowinst stijgt met 13% naar € 107,4 miljoen, balanstotaal naar € 94,4 miljard
  • Succesvol jaar op het gebied van PPS-projecten
  • Met uitgifte van USD 1,25 miljard aan Waterobligaties verstevigt de NWB Bank haar leidende positie als uitgever van groene obligaties
  • Kapitaalratio (CET-1) met 50,5% ruim boven ECB-minimumnorm van 7%

  NL Doet 2017

  Het Oranje Fonds organiseerde afgelopen 10 en 11 maart 2017, samen met diverse organisaties in het land, haar jaarlijkse vrijwilligersactie NL Doet en stimuleert hiermee iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Ben je ook benieuwd naar wat verschillende medewerkers van NWB Bank afgelopen vrijdag met NL Doet hebben gedaan?

  NWB Bank heeft een USD 1 miljard benchmark obligatielening uitgegeven

  Condities

  Grootte: USD 1.000.000.000
  Ratings: AAA(st)/Aaa(st)
  Format: 144A/Reg S
  Stortingsdatum: 2 maart 2017
  Aflossingsdatum: 2 maart 2022
  Couponrente: 2,25%
  Re-offer prijs: 99,423%
  Beursnotering: Luxembourg Stock Exchange
  Joint Lead Managers: BMO, HSBC, BAML en Scotia Bank
  Programma: Debt Issuance Program EUR 60,000,000,000 dated 28 April 2016

  Wijziging Algemene Voorwaarden

  De Algemene Voorwaarden van de NWB Bank wijzigen, omdat de Algemene Bankvoorwaarden (ABV) van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wijzigen per 1 maart 2017. De ABV zijn in overleg tussen de NVB en de Consumentenbond opgesteld. Ook is er overleg geweest met VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en ONL voor Ondernemers. Alle leden van de NVB, waaronder de NWB Bank, hanteren de ABV. De gewijzigde ABV zijn geschreven in eenvoudiger en begrijpelijker Nederlands met voorbeelden ter verduidelijking. Op de website van de NVB vindt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen. In de Algemene Voorwaarden staan de basisregels voor de relatie tussen de klant en de bank.

  USD 1.500.000.000 benchmark obligatie-emissie

  NWB Bank heeft een 2 jaars-benchmark obligatielening met 144A/Reg S format ter grootte van USD 1.500.000.000 uitgegeven. De lead managers zijn Bank of Montreal en The Toronto-Dominion Bank. De NWB Bank is een national promotional bank met AAA(st)/Aaa(st) ratings.

  NWB Bank geeft Waterobligatie uit voor Deltaprogramma

  NWB Bank heeft een zeer succesvolle 6 jaars-benchmark Waterobligatie (Green Bond) uitgegeven ter grootte van 3 miljard Zweedse kronen. De transactie markeert NWB Banks eerste Green Bond in Zweedse kronen na uitgifte van drie eerdere Green Bonds in euro en dollar: EUR 500 miljoen 5-jaars in 2014, EUR 1 miljard 10-jaars in 2015 en USD 1,25 miljard 10-jaars in 2016.

  Eerste benchmark obligatie-emissie van 2017

  NWB Bank heeft met succes een 10 jaars-obligatielening in Reg S format ter grootte van € 1.000.000.000 uitgegeven. De opbrengst van deze obligatielening zal worden gebruikt voor de financiering van lange termijn leningen van de bank aan de Nederlandse publieke sector. NWB Bank is een national promotional bank met AAA(st)/Aaa(st) ratings.

  Kapitaaleis NWB Bank door ECB vastgesteld op minimaal 7%

  Onlangs heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de minimale vereiste Common Equity Tier 1 ratio (CET 1 ratio) voor de NWB Bank vastgesteld op 7%.

  NWB Bank en EIB akkoord over EUR 500 miljoen extra voor duurzame economie

  De Europese Investeringsbank (EIB) en de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) hebben vandaag in Den Haag een leningsovereenkomst van EUR 250 miljoen getekend.

  NWB Bank financiert het gerechtsgebouw Hoge Raad

  NWB Bank heeft een 30-jarige financiering verschaft aan het Hoge Raad PPS project met als aandeelhouders BAM en PGGM.

  Het project betreft het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de services (DBFMO) van de Hoge Raad in Den Haag, zoals aanbesteed door het Rijksvastgoedbedrijf in opdracht van het Ministerie van Justitie. Hoofdgebruiker van het project is de Hoge Raad der Nederlanden. Daarnaast huisvest het pand de Deltacommissie en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugbescherming. .

  Winnaars Waterinnovatieprijs 2016

  De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken elk jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve projecten die passen bij de taken van de waterschappen: waterveiligheid, schoon water, voldoende water en waterbewustzijn. Dit jaar waren er 160 inzendingen. Ruim 4.000 mensen stemden via Waterinnovatieprijs.nl voor de Publieksprijs, een record in de geschiedenis van de Waterinnovatieprijs.

  NWB Bank en het IMVO-convenant voor de bankensector

  Vandaag hebben de overheid, NWB Bank en 12 andere Nederlandse banken, de NVB en een aantal stakeholders het IMVO-convenant voor de bankensector ondertekend.

  Samenwerking NIA en NWB Bank

  Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) en de NWB Bank hebben vandaag in Den Haag een intentieverklaring getekend. Zowel NIA als NWB Bank beogen de realisatie van maatschappelijke en overheidsdoelstellingen dichterbij te brengen door het maatschappelijke investerings- en financieringsvermogen te versterken. NWB Bank kan haar (bancaire) financiële kennis en expertise delen, alsmede eventuele aanvullende financieringsmogelijkheden via de balans van de NWB Bank. De NWB Bank is vooral gespecialiseerd in duurzame lange termijn financiering in het publieke domein en bij publiek private samenwerking. NIA draagt onder meer zorg voor de verbinding en vertaling van maatschappelijke investeringsambities in investeringsagenda’s en concrete investeringsprojecten met de relevante beleidsinzet van de Europese Commissie, de Europese Investeringsbank (EIB) en overige financiële instellingen.

  NWB Bank financiert A27/A1 PPS Project

  NWB Bank is verheugd mede te delen dat het financial close heeft bereikt op het A27/A1 PPS project, waarbij NWB Bank het consortium bestaande uit Heijmans Capital (een joint venture van Heijmans en 3i Infrastructure), 3i Infrastructure en Fluor heeft ondersteund. Hiermee breidt NWB Bank haar PPS portfolio verder uit en vergroot het haar aanwezigheid in de Nederlandse PPS markt.

  NWB Bank’s langste openbare obligatie-emissie ooit

  De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) heeft met succes een 25 jaars-obligatielening ter grootte van € 500.000.000 uitgegeven. Dit is de langstdurende obligatie-emissie van de NWB Bank ooit, waardoor de curve van de bank verder is verlengd. Dit is de tweede EUR obligatie-emissie met een lange looptijd van de NWB Bank dit jaar, na een succesvolle uitgifte van een 20 jaars-obligatielening ter grootte van € 500.000.000 in mei, die in september is verhoogd met € 250.000.000. De opbrengst van deze emissie zal worden gebruikt voor de financiering van lange termijn leningen van de bank aan de Nederlandse publieke sector.

  159 Inzendingen in de race voor Waterinnovatieprijs

  Huisartspraktijken die andere medicijnen voorschrijven om de waterkwaliteit te bevorderen. Tuinmeubelen die overtollig regenwater tijdelijk opvangen en nieuwe, duurzame en goedkopere bekleding voor dijken. Dit is een kleine greep uit de 159 binnengekomen inzendingen voor de Waterinnovatieprijs 2016.

  NWB Bank financiert het Tweede Coentunnel PPS Project

  NWB Bank is verheugd mede te delen dat het recentelijk is toegetreden als financier tot het Tweede Coentunnel PPS Project, die zich reeds in operationele fase bevindt. Hiermee breidt NWB Bank haar PPS portfolio verder uit en vergroot het haar aanwezigheid in de Nederlandse PPS markt.

  USD 1.000.000.000 benchmark obligatie-emissie

  Den Haag, 9 september 2016

  De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) heeft een 3 jaars-benchmark obligatielening met 144A/Reg S format ter grootte van USD 1.000.000.000 uitgegeven. De lead managers zijn Citigroup Global Markets Inc., Scotiabank Europe plc en The Toronto-Dominion Bank. De NWB Bank is een publieke sector bank met AAA (stable outlook)/Aaa rating (stable outlook).

  Halfjaarcijfers 2016

  • Kredietverlening aan de publieke sector met € 3,6 miljard wederom fors; ook succesvol in PPS-financiering
  • Nettowinst € 54,0 miljoen (eerste halfjaar 2015: € 62,7 miljoen)
  • Sterke uitkomst Europese stresstest bevestigt financiële robuustheid

  USD 250.000.000 verhoging 10-jaars Green Bond (Waterobligatielening)

  Den Haag, 10 augustus 2016

  Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) heeft een 10-jaars Waterobligatielening met 144A/Reg S format ter grootte van USD 250.000.000 uitgegeven. Deze Green Bond transactie is een verhoging van de USD 1.000.000.000 benchmark Green Bond uitgifte eerder dit jaar op 24 maart 2016. In 2015 gaf de bank een EUR 1 miljard 10-jaars Waterobligatie uit en in 2014 een EUR 500 miljoen 5-jaars Waterobligatie. De NWB Bank is een publieke sector (promotional) bank met AAA (stable outlook) /Aaa rating (stable outlook).

  Europese stresstest bevestigt financiële robuustheid

  Voor de NWB Bank en andere significante instellingen onder het Single Supervisory Mechanism (SSM) die niet zijn meegenomen in de 2016 EU brede stress test van de Europese Banken Autoriteit (EBA), heeft de ECB een eigen stresstest uitgevoerd ter ondersteuning van het jaarlijkse Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).

  NWB Bank financiert het Rechtbank Amsterdam PPS Project

  NWB Bank is verheugd mede te delen dat het financial close heeft bereikt op het Rechtbank Amsterdam PPS project, waarbij NWB Bank het NACH consortium bestaande uit Macquarie Capital heeft ondersteund.

  USD 1.400.000.000 benchmark obligatie-emissie

  De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) heeft een 2 jaars-benchmark obligatielening met 144A/Reg S format ter grootte van USD 1.400.000.000 uitgegeven. De lead managers zijn HSBC Bank plc, Nomura International plc, RBC Capital Markets, LLC en Scotiabank Europe plc. De NWB Bank is een publieke sector bank met AAA (stable outlook) /Aaa rating (stable outlook).

  Vervroegde aflossing NWB Bank Callable Fixed Rate and Index Linked Interest Notes per 30 juni 2016

  De Nederlandse Waterschapsbank N.V. bevestigt hierbij dat de EUR 80,000,000 Callable Fixed Rate and Index Linked Interest Notes (ISIN XS0222962564) uitgegeven 30 juni 2005 vervroegd worden afgelost per 30 juni 2016. Voor de voorwaarden van de Notes wordt verwezen naar het base prospectus d.d. 11 juni 2004 en het supplement op het base prospectus d.d. 11 juni 2005 en het pricing supplement d.d. 29 juni 2005.

  NWB Bank financiert N18 Enschede-Groenlo PPS Project

  NWB Bank is verheugd mede te delen dat het financial close heeft bereikt op het N18 Groenlo-Enschede PPS project, waarbij NWB Bank het consortium van DIF en VolkerWessels heeft ondersteund.

  Algemene vergadering van aandeelhouders

  In de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) gehouden op 26 april 2016 in Den Haag hebben de aandeelhouders de jaarrekening 2015 vastgesteld. In het licht van de Bazel III-kapitaaleisen zal de winst na vennootschapsbelasting, welke over het jaar 2015 is vastgesteld op € 94,7 miljoen, in zijn geheel worden toegevoegd aan de algemene reserves van de bank.

  Voorgenomen benoeming Menno Snel tot directievoorzitter

  Op de algemene vergadering van aandeelhouders van de NWB Bank, te houden op 26 april 2016, zal de raad van commissarissen Menno Snel (45) voordragen voor benoeming als voorzitter van de directie van de NWB Bank. Menno Snel zal Ron Walkier (63) opvolgen die op de algemene vergadering aftreedt in verband met zijn pensionering. Ron Walkier is 25 jaar werkzaam bij de bank en is sinds 2008 voorzitter van de directie.

  Eerste USD 1 miljard Waterobligatie

  Nederlandse Waterschapsbank N.V. (de “NWB Bank”) heeft een zeer succesvolle 10 jaars-benchmark Waterobligatie uitgegeven ter grootte van USD 1.000.000.000. Deze succesvolle transactie markeert NWB Bank’s eerste Green Bond in USD na uitgifte van twee eerdere EUR Green Bonds: EUR 1 miljard 10-jaars in 2015 en EUR 500 miljoen 5-jaars in 2014. Het is tevens de banks eerste USD benchmark uitgifte dit jaar.

  Resultaten 2015

  • Forse stijging nettowinst naar € 94,7 miljoen (2014: € 49,0 miljoen)
  • Recordomzet kredietverlening van € 7,4 miljard
  • Zeer sterke Tier 1-ratio van 79,8%

  NWB Bank lidstaat van herkomst

  Als gevolg van de inwerkingtreding van de Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie is de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) op grond van artikel 5:25a lid 2 van de Wet op het financieel toezicht gehouden om bekend te maken wat haar lidstaat van herkomst is. Voor NWB Bank met statutaire zetel in Den Haag en notering aan Euronext Amsterdam, is dat Nederland.

  EUR 1.500.000.000 benchmark obligatie-emissie

  De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) heeft besloten tot uitgifte van een 5 jaars-benchmark obligatielening in Reg S format ter grootte van EUR 1.500.000.000. De lead managers zijn Barclays, BNP Paribas, HSBC en J.P. Morgan. De NWB Bank is een publieke sector bank met AAA (stable outlook)/Aaa rating (stable outlook).

  Relatiedagen NWB Bank

  De NWB Bank organiseert jaarlijks, voor al haar klantgroepen, verschillende relatiedagen waarbij actuele onderwerpen worden besproken. Hiermee probeert de NWB Bank een extra invulling te geven aan haar rol als publieke sectorbank.

  The world's largest corporate sustainability initiative

  Met ingang van 2016 participeert NWB Bank in de United Nations Global Compact.

  Financiering Collectiegebouw Boijmans Van Beuningen

  De NWB Bank financiert het nieuw te bouwen Collectiegebouw te Rotterdam, een gezichtsbepalend depot voor het Museum Boijmans Van Beuningen. De financiering vindt plaats in nauwe samenwerking met Stichting De Verre Bergen, de gemeente Rotterdam en ABN AMRO Bank.

  EUR 1.000.000.000 benchmark obligatie-emissie

  De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) heeft besloten tot uitgifte van een 7 jaars-benchmark obligatielening in Reg S format ter grootte van EUR 1.000.000.000. De lead managers zijn Citibank, Deutsche Bank, J.P. Morgan en RBS. De NWB Bank is een publieke sector bank met AAA (stable outlook)/Aaa rating (stable outlook).

  Waterinnovatieprijs

  De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

  Naar de Waterinnovatieprijs

  NWB Fonds

  In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.